Norge och Ryssland vill fiska mer än vad vetenskapen rekommenderar

Norge och Ryssland har kommit överens om en torskkvot på 894 000 ton i Barents hav för nästa år, 89 000 ton över rekommendationerna från Internationella havsforskningsrådet (ICES). Den totala kvoten för kolja sattes till 244,000t för 2016, medan ICES rekommendation var på 223 000 ton vilket i sig var en ökning på 35% från 165 000 ton år 2015.223 000 ton är i nivå med den reviderade TAC som Norge och Ryssland nyligen kommit överens om för 2015, efter att nya beräkningar visade att beståndet var starkare än vad forskarna tidigare trott.

Bild: Fiskebåt

Norge och Ryssland har också kommit överens om att det inte kommer att bli nåt loddefiske i Barents Hav år 2016, vilket är helt i enlighet med råden från ICES.

Norges torskkvot för 2016 kommer att vara 401 240 ton varav 21 000 ton kusttorsk och 7 000 ton för forskningens fångster. Den ryska kvoten är därmed 492 760 ton. Den norska koljekvoten blir 118 700 ton inklusive en forskningskvot, och Ryssland har därmed 125 300 ton. Den norska fiskeriministern är mycket nöjd med det norsk-ryska avtalet:

– Jeg er svært tilfreds med at Norge og Russland har lykkes med å komme frem til en god løsning for 2016. Det vil fortsatt sikre bærekraftig forvaltning av våre felles bestander, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Torskebestanden er fortsatt på et høyt nivå. Totalkvoten for torsk for 2016 ble satt noe høyere enn forvaltningsregelen fordi blant annet loddebestanden som torskens viktigste føde er på et lavt nivå. Det var derfor også enighet om å be ICES (Det internasjonale havforskningsråd) teste sammenhengene mellom høy torskebestand og lav loddebestand i forbindelse med revisjonen av forvaltningsreglene på torsk, hyse og lodde.

Den totala kvoten för liten hälleflundra (grönländsk hälleflundra, blåkveite) år 2016 är fastställd till 22 000 ton, en ökning med 3 000 ton från förra året. För djuphavskungsfisk (snabeluer), är kvoten inställd på 30 000 ton 2016, samma som året innan. Ryssland och Norge kom också överens om fisket av snökrabba så att vardera landets båtar kana fixa även i det andra landets vatten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!