Shipinvest – Broström

AB Shipinvest med huvudkontor i Skärhamn som bildades 1982 kan sägas vara fortsättningen på familjen Johanssons OT-koncern efter att denna gått i konkurs. Företaget tog över resterna av OT-rederierna och hade till en början en av bröderna Johanssons, Vilgot Johansson, barn som största ägare. De ägde vid starten 45% av AB Shipinvest som sin tur blev ägare till OT Shipping AB som tog över en del av den rederiverksamhet som tidigare bedrivits i Johanssongruppen. Utöver barnen Johansson ägde familjen Dreijer 19% och familjen Björnram 15%. Kenneth Nilsson och den italienske asfalthandlaren Aldo Maccio ägde resten. Vilgot Johansson var styrelsemedlem i företaget.

1987 genomfördes en nyemission i företaget som teckandes av den redan existerande ägarna samt Four Seasons Venture Capital AB (senare omdöpt till Siem Industrikapital AB). Bakom detta bolag stod SPP, Fjärde AP-fonden och Alfa-Laval. I slutet av 1980-talet försökte Shipinvest också bredda sin verksamhet genom uppköpt av landbaserade transportföretag som Sevrila AB och investeringar i oljeterminaler.

Tre år senare, 1990, beslutade Thunbolagen och Shipinvest att slå ihop sina tankerrörelser. Det gemensamma bolaget United Tankers AB bildades. United Tankers börsnoterades men de tå grundarbolagen behöll 41% av företagets aktier. Resten såldes på börsen. V1993 hade United Tankers 27 tankfartyg.

1992 köpte så AB Shipinvest det gamla Broströms Rederi AB (ursprungligen Ångfartygs AB Tirfing) som vid tillfället ägdes av ASEA AB. Företaget blev ett dotterbolag till Shipinvest AB som nu döptes om till Broström Shipping AB.

1995 sålde Thunbolagen sin andel i United Tankers till Broström Shipping (tidigare Shipinvest) och därefter köpte Broström ut United Tankers från börsen. Tre år senare köpte Broström hälften av nederländska Van Ommerens produkttankflotta varvid Van Ommeren blev största aktieägare i Broström. Broström köpte också 40% i företaget Van Ommeren Iver Ships.

Efter affären med Broströms gick van Ommeren ihop med företaget Pakhoed och blev det stora transport- och logistikföretaget Vopak. Samma år börsnoteras också Broström Shipping AB och efter det så ägde Van Ommeren 50% av aktierna i Broströms. Efter Van Ommerens samgående med Pakhoed blev Vopak ägare av 50% i Broströms

Vid denna tid var Broström genom Broström Van Ommeren Shipping AB (Brovo) ett av världens största produkttankrederier med omkring 50 fartyg och ett samarbete med Thunbolagen började igen med flera gemensamt ägda tankfartyg.

2002 sålde Vopak sina aktier i Broström till i huvudsak nordiska investerare. De största ägarna i bolaget blev nu Shipinvest Intressenter AB (25,6% av rösterna i bolaget), Siem Industrikapital AB med 15,6% och familjen Per Dreijer med 5,2% av rösterna. Shipinvest Intressenter AB ägdes av Arvid Svensson Invest AB som hade 45,2% av rösterna, familjen Per Dreijer (delvis via bolag) med lika stor andel och Lennart Simonsson som var VD i Broström med 9,6% av rösterna. 2004 sålde Siem Industrikapital AB sina aktier och efter det så var de största ägarna:

Namn, andel av aktiekapital och andel röster

Shipinvest Intressenter AB, 10,8%, 28,1%
Arvid Svensson Invest AB, 1,3%, 7,6%
Familjen Per Dreijer, 3,6%, 6,2%
Lennart Simonsson, 0,2%, 0,3%

Ägandet i Shipinvest Intressenter AB var oförändrat men senare samma år sålde Shipinvest Intressenter sin aktier i Broström Shipping till sina ägare varefter Arvid Svensson Invest kom att äga 13,9% av aktiekapitalet och ha 27,2% av rösterna.

Per Dreijer var gift med Helen Fazer från den finska bagerifamiljen och var också styrelseledamot och aktieägare i Karl Fazer AB Oy. Han dog 2009 varefter sonen Anders Dreijer övertog hans ledande roll i familjens affärsverksamhet som efter försäljningen av Broström till Mærsk år 2008 dock varit mycket begränsad.

Anders Dreijers bror Thomas Dreijer (1949-) är advokat, delägare i Wistrands advokatbyrå och har en mängd olika styrelseuppdrag. Annika Dreijer (1957-), gift med Johan Delin (1954-) är syster till Thomas och Anders och de båda tillhörde ägarna i Broströms. Ytterligare en bror är Clas Dreijer (1947-), arkitekt, författare och byggkonsult. Familjen Dreijer äger Lunaria AB samt delar i ett antal andra småföretag.

2005 köpte Broström det danska företaget Nordtank och två år senare köpte Petroship Gorup i Singapore. 2008 köptes sen Broström Shipping AB av det stora danska företaget Mærsk.

Mærsk drev Broström Shipping som ett separat bolag med huvudkontor i Göteborg fram till år 2012 då verksamheten flyttades till Köpenhamn. Moderbolaget tycks ha fusionerats med Mærsk Tankers AS även om varumärket fortfarande används. Kvar i Göteborg finns numera bara en mindre verksamhet utan några egna anställda med namnet Broström AB. Vid flytten av Broströms till Köpenhman köpte alla bolagets mindre tankfartyg upp av Thunbolagen (Erik Thun AB) och drivs nu i företaget Thun Tankers som totalt har 15 fartyg.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!