Danska vänsterorganisationer snackar skit om fiske

158 fiskebåtar landar 90% av fisken i Danmark. Det är troligen en sann uppgift. Det danska vänsterpartiet Socialistisk Folkepartis (SF) Lisbeth Bech Poulsen tar det som utgångspunkt för att prata om en monopolliknande situation inom fisket. Vilket naturligtvis inte är annat än dumheter. I hel världen finns det inte i närheten av 158 olika biltillverkare, men ingen pratar om monopol där.

Det är heller inget nytt att väldigt får fiskebåtar landar huvuddelen av fisken. Det har i alla fall i 30-40 år varit så att en liten del av fiskeflottan landat huvuddelen av fisken rent värdemässigt. Såväl i Danmark som i Sverige. En stor anledning till det är det storskaliga pelagiska fisket och industrifisket där storskalighet lönar sig. I det demersala fisket (fiske på torsk, rödspätta och andra bottenlevande arter) ser det helt annorlunda ut. Där finns visserligen en viss koncentration, men den är inte i närheten av hur det ser ut i det pelagiska fisket och i industrifisket.

Utvecklingen mot minskat antal båtar och därmed också en koncentration har pågått i fisket sen mer än 100 år tillbaka i de nordiska länderna. Det är en naturligt utveckling på grund av teknikens utveckling och har skett oavsett hur fiskeriförvaltningens er ut. Individuella fiskerättigheter har i sig inget med saken att göra, även om de sannolikt skyndat på utvecklingen. Det snare har varit bra eftersom grundproblemet i fisket har varit överkapacitet, dvs för många båtar och för många fiskare. En minskning av antalet båtar och antalet yrkesfiskare har helt enkelt varit nödvändigt. Det har varit och är en bra utveckling för miljön och fiskbestånden i havet. Inte heller bara bra utan som sagt också nödvändigt. Detta har inneburit att tidigare fiskelägen försvunnit. Också det har varit en långsiktig process som pågått i 100 år där byggande av särskilda och säkra fiskehamnnar på Jyllandskusten har varit den viktigast enskilda faktorn för minskningen av antalet fiskelägen tillsammans med minskningen av antalet fiskebåtar.

Att fisket, vilket främst var industrifiske, försvunnit från Esbjerg må ha skadat invånarnas självbild, men Esbjerg som stad har ändå utvecklats positivt sen fisket storhetstid i Esbjerg på 1970-talet. Ekonomiskt och utvecklingsmässigt har det betytt mycket lite för Esbjerg. För miljön har det betytt mycket då fisket flyttat till hamnar närmare fiskevattnen som Hvide Sande och Thyborøn. Ett resultat har alltså blivit minskad bränsleförbrukning. Ett annat resultat är en ekonomisk blomstring i klassiska dansk avfolkningsbygder som på Thy och i Vendsyssel. Thyborøn, Hanstholm och Hirtshals har utvecklats kraftigt sen fiskehamnarna där byggdes och utan de byggena hade nog dessa delar av Danmark i princip övergivits av folk.

Att platser som Lemvig och Thisted inte länger är några fiskelägen är inte konstigt. De ligger inne i Limfjorden och längre från fiskeområdena än Thyborøn. Det vore ekonomiskt och miljömässigt vansinne att ha sin fiskebåt i Lemvig eller Thisted istället för i Thyborøn eller Hanstholm.

Att fisket skulle ha försvunnit på Bornholm som Enhedslistens Maria Reumert Gjerding hävdar är också dumheter. Antalet fiskebåtar har minskat där som på all andra håll i Danmark, men där finns också en av Danmarks ekonomiskt allra största fiskebåtar, räktrålaren Ocean Tiger. På Bornholm är en stor anledning till minskningen av fisket att torskbestånden i Östersjön är av dålig kvalitet och ger dåligt betalt. Vidare skadar sälar redskap och fångst. Dessa saker har haft klart större negativ påverkan än systemet med individuella överförbara fiskerättigheter (FKA eller IOK beroende på vilket fisk det handlar om). Säljakt är nödvändigt för att fiskarna på Bornholm ska kunna klara sig bättre, men det motsätter sig Enhedslisten och Socialistisk Folkeparti. Dessa partier har som vanligt när det gäller vänsterpartier en helt oseriös fiskeripolitik som i huvudsak baserar sig på okunskap och fördomar.

Som avslutning vill jag återigen också påpeka att stora pelagiska båtar inte konkurrerar med små kustnära fiskebåtar som fiskar plattfisk och torskfiskar. De fiskar på olika hav, på olika ställe i haven, på olika arter, med olika redskap och har egentligen inget med varandra att göra mer än att de fiskar fisk i havet. Det handlar i princip om helt olika branscher med helt olika villkor. Dessutom är de stora pelagiska fiskebåtarna betydligt mer miljövänliga än de små fiskebåtar som fiskar demersalt med bottentrål som är mycket vanliga i Danmark.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!