Danska fiskare oroade över fiskestopp för torsk

I det nya beslutet om kvoter för fisket i Östersjön ingår också ett stopp för torskfiske mellan den 15 februari och 31 mars. Danska fiskare, framförallt kustfiskare med små båtar som inte kan byta fiskevatten upplever detta som problematiskt då de får ett kraftigt inkomstbortfall under den perioden på grund av fiskestoppet:

– Det er en katastrofe, siger Hans Erik Stærke fra Marstal og Simon Hammer Pedersen fra Faaborg samstemmende, da Fiskeri Tidende foreligger dem resultatet af torsdagens forhandlinger i Luxemburg.

– Reduktionen i torskekvoten på 20 procent er slem, men lukkeperioden er svær at leve med. Det er jo der, vi har en stor del af vores vinterfiskeri og hvor vi skal hente en stor del af årets indtjening. Vi har små fartøjer, som ikke bare kan sejle til andre farvande. Slet ikke i den periode om vinteren, hvor vejret ofte er dårligt, siger Simon Hammer Pedersen, der fisker med SG 36 Birgit, og har torsk som en bærende art i fiskeriet.

[…]

– Vi havde set frem til, at aprilstoppet blev fjernet. Det blev det også, men det bliver så desværre erstattet af noget endnu værre. Aftalen kommer til at gøre ondt i pengepungen. Udover lukkeperioden betyder nedgangen i kvoten at lejeprisen på torsk vil stige, og da jeg lejer mere end 60 procent af mine torsk, vil det koste på indtjeningen. Lige nu er vi to mand, men det er ikke sikkert, at det kan bære fremover, siger Hans Erik Stærke, der fisker med SG 422 Nikolaj.

Båda de intervjuade fiskarna är från södra Danmark men även på Bornholm är yrkesfiskarna mycket missnöjda med fiskestoppet. Där uppger Thomas Thomsen,ordförande för Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening, också att det inte finns några biologiska skäl för minskad torskkvot. Det är nu inte sant, den vetenskapliga rådgivningen är klar, kvoten borde minskas mer än vad som skett och det har också miljöorganisationen Oceana påpekat. Samtidigt finns det stora osäkerheter i bedömningarna och det är troligen ingen fara när kvoten inte minskats så mycket som Oceana vill.

Det är också så att torskkvoten i Östersjön ( i västra Östersjön har en större andel fiskats än i östra) nästan aldrig har fiskats upp under senare år beroende på att torsken är av dålig kvalitet och ger dåligt betalt. Detta betyder att en minskning av TAC (kvoten, högsta tillåtna fångst) inte har de katastrofala följder som DFPO:s ordförande Svend-Erik Andersen hävdar att de har.

Kvotnedskärningen på torsk verkar kanske inte vara det stora problemet med det nya beslutet om kvoterna utan det enda egentliga problemet är stängningsperioden. Det finns vetenskapliga anledningar till att kvoten på torsk behöver minskas för närvarande för att ett långsiktigt hållbart fiske ska vara möjligt. DFPO och Svend-Erik Andersen tycks ibland ha svårt att acceptera denna verklighet. Genom denna oseriösa hållning underminerar han förtroendet för yrkesfisket bland allmänheten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!