Minskad torskkvot i Östersjön

EU:s fiskeriministrar (EU:s råd för jordbruk och fiske) har beslutat om nya fiskekvoter för Östersjön. Resultatet är minskade torskkvoter, något minskad kvot för skarpsill (brisling), ökad kvot för sill och rödspätta samt oförändrad kvot vad det gäller lax. 

Torsk

Torsk

Danska miljø- og fødevareministern Eva Kjer Hansen har agerat för att torskkvoten skulle minskas mindre än vad EU-kommissionen från början föreslagit. Hon fick gehör för de ståndpunkterna och var nöjd med förhandlingarna.

”Vi er efter intensive forhandlinger nået frem til et fornuftigt kompromis. Vi står med en aftale, som både tilgodeser erhvervets interesser og en fortsat bæredygtig udvikling af fiskerierne i Østersøen. Det er tilfredsstillende at kunne konstatere, at kvoterne som generelt princip er blevet fastsat på grundlag af den videnskabelige rådgivning og målsætningen om maksimalt bæredygtigt udbytte (MSY),” siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

”Det er ikke optimalt for fiskerne, at torskekvoten falder i Østersøen til næste år. Det er modsat positivt, at vi får flere sild og rødspætter. Det vil også være muligt for fiskerne at forskyde dele af deres kvote til næste år, hvis de ikke når at fange fiskene i år,” siger Eva Kjer Hansen.

Den svenska regeringen är inte lika nöjda som den danska ministern. Men ändå hävdar regeringen att beslutet är i linje med fastställda mål om ett långsiktigt hållbart fiske baserat på inriktningen i den gemensamma fiskeripolitiken.

– Jag är glad att vi nu tar ett gemensamt ansvar så att vi är på god väg mot ett långsiktigt hållbart fiske i Östersjön. Detta kommer gynna vår fiskerinäring, våra kustsamhällen och tillhandahålla hälsosamma livsmedel både för oss och för framtida generationer.  Även om Sverige hade velat gå längre anser jag att detta är en bra kompromiss. Vi kommer självklart att fortsätta arbeta för att vi ska nå hela vägen mot ett hållbart fiske, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

– Som en särskild framgång vill jag lyfta fram kvoten för lax i Östersjön som är en prioriterad fråga för Sverige. I syfte att bland annat skydda de svaga laxbestånden har rådet tagit ett ansvarsfullt beslut om att inte öka kvoten för lax. Detta är något som vi har arbetat hårt för så jag är väldigt nöjd med just detta beslut, avslutar Sven-Erik Bucht.

På myndighetshåll är dock inställningen att torskkvoten gott kunde sänkts lite mer.

– Vi hade gärna sett en kraftigare sänkning av torskkvoterna, framför allt i västra Östersjön, men kan samtidig konstatera att sänkningen på 20 procent är större än vad som anges i EU:s nuvarande förvaltningsplan för torsk, säger Gry Sagebakken, utredare vid Havs och vattenmyndigheten.

Några som inte var nöjda är miljöorganisationen Oceana som dömer ut beslutet om fångstbegränsningar som tagits av EU-rådet för jordbruk och fiske. De menar att de europeiska ministrarna, precis som förra året och genom att följa en tradition som snart kommer att förklaras som olaglig, beslutat att ignorera vetenskapliga rekommendationer för torsken och sätta fiskekvoter som är betydligt högre än de hållbara nivåerna.

”Idag har EU:s ministrar fullständigt ignorerat sin skyldighet, nämligen att se till att fiskebestånden får en chans att återhämta sig säger Lasse Gustavsson, VD för Oceana i Europa.

”EU:s gemensamma fiskeripolitik kräver att fiskeriministrarna ska hantera fiskerinäringen på ett hållbart sätt senast år 2020. Med beslut som dessa kommer tidsgränsen år 2020 för att återställa hållbarheten för alla fiskebestånd inte att kunna uppfyllas. Detta är inte bara ytterligare ett brutet löfte, det är nästan snudd på illegalt”.

På bara 10 år har den kommersiella fångsten av torsk (den västra beståndet) sjunkit till hälften, medan situationen för det östra beståndet fortfarande är bräcklig och kräver noggrann förvaltning. De europeiska fiskeriministrarna har enligt Oceana återigen visat att deras löften bara är tomma ord. Under förra året kom Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Sverige och Tyskland officiellt överens om att uppnå hållbara fiskenivåer för Östersjötorsk (det västra beståndet) till 2016.

Den totala tillåtna fångstmängden (TAC) som man tagit beslut om är enligt Oceana för hög för att detta mål ska kunna uppnås och de övriga åtgärder som vidtas är inte tillräckliga för att man ska kunna återställa bestånden i tid. Vad gäller det östra torskbeståndet har EU-kommissionen vägrat följa de vetenskapliga rekommendationerna och föreslagit en mycket mindre nedskärning av den totalt tillåtna fångstmängden, närmare bestämt mindre än hälften (-20 % istället för -43 % av förra årets kvot). Medlemsstaterna har valt att följa detta enligt Oceana destruktiva tillvägagångssätt och som ett resultat av detta är den totalt tillåtna fångstmängden (TAC) för det östra beståndet för högt enligt Oceana. De menar att detta sätter beståndet under ännu högre press och underminerar de övergripande målen i EU:s fiskeripolitik.

Problemet med både den danska ministerns inställning såväl som Oceanas inställning är båda är verklighetsfrämmande. Sen många år tillbaks styr inte TAC (kvoterna) hur mycket torsk som fångas i Östersjön. Det har länge varit oekonomiskt att fiska torsk i Östersjön på grund av liten storlek och mycket sjukdomar. Kvaliteten är för dålig och priserna därmed låga. Sen många år tillbaka fiskas därför bara ungefär hälften av kvoten upp. Det betyder att en minskning av kvoten inte har de allvarliga negativa konsekvenser som Eva Kjer Hansen hävdar men också att de negativa konsekvenser av en för stor kvot som Oceana för fram är helt överdrivna och saknar verklighetsgrund.

Förändring av kvoterna i Östersjön enligt det nya beslutet/avtalet

  • Torskkvoten har minskats med 20 procent i västra Östersjön och med lika mycket i östra Östersjön
  • Skarpsillskvoten har minskats med 5,2% procent.
  • Lakskvoten är oförändrad med 95 928 st.
  • Kvoten för sill i västra Östersjön har ökats 18 procent och med 8,6 procent i centrala Östersjön.
  • Sillkvoten i Bottenhavet minskas med 24 procent och sillkvoten i Rigabukten minskas med 10 procent.
  • Rödspättekvoten har ökats med 18 procent.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Minskad torskkvot i Östersjön”

Kommentarer är stängda.