WWF: 85 % av världens fiskarter riskerar utsättas för IUU-fiske

Mer än 85% av de globala fiskbestånden löper  risk för olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU), enligt en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). I rapporten konstateras också att det i flera havsområden är hög eller måttlig risk för illegalt fiske varenda fiskart.

Tonfisk

”USA importerar mer än 100 olika vildfångade arter av fisk, och de allra flesta arterna är drabbade av allvarliga legalistetsproblem”, säger WWF:s viceordförande för havsfrågor, Michele Kuruc. ”En sådan omfattande olaglig hantering kräver en helhetslösning som skyddar alla arter, inte bara ett fåtal. Den långsiktiga lönsamheten och hållbarheten för vår planets fiske och havens ekosystem kräver det. ”

Rapporten Illegal Fishing: Which Fish Species are at Highest Risk, fastslår att det är den första analysen i sitt slag genom att den innehåller de senaste beräkningarna av IUU-fiskets omfattning i kombination med FN-baserade bedömningar av tillståndet för världens fiskbetsånd

I rapporten konstateras att mer än 85% av de globala fiskbestånden är i riskzonen, med 54% av artgrupperna kategoriserade som utsatta för hög risk och 32% för måttlig risk vad det gäller IUU-fiske.

Arter som berörs av det olagliga fisket varierar över hela världen, allt från blåfenad tonfisk till makrill, från snökrabbor till räkor och hundratals andra arter. Riskerna för IUU-fiske anses vara störst i Stilla Havet med undantag av nordöstra delarna (Alaska och Kanada)) och de allra sydvästligaste delarna, i Indiska Oceanen och i de i praktiken oreglerade delarna av Atlanten, dvs centrala Atlanten och sydvästra Atlanten.

Den minsta risken för IUU-fiske finns i Nordvästatlanten, Berings hav och de sydligaste delarna av Stilla Havet med Nordostatlanten, Sydostatlanten och Antarktis i en mellangrupp.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!