Greenpeace ljuger – fisken i nordiska farvatten är inte överfiskad

Birgitte Lesanner

Birgitte Lesanner

I världen är det 30% av fiskbestånden som fiskas för hårt, dvs är överfiskade. 60% fiskas ekologiskt hållbart och utnyttjas maximalt medan 10% av fiskbestånden kan fiskas hårdare. Det är sanningen om överfisket i världen. Det är alltså inte som Birgitte Lesanner från Greenpeace påstått i dansk radio, att 80% av fisken i nordiska farvatten är överfiskad.

I Europa är situationen ungefär detsamma som i hela världen, men läget i medelhavet är mer problematiskt än i Norden. I nordiska farvatten fiskas de allra flesta fiskebestånd långsiktigt hållbart och överfisket är i praktiken obefintligt. Ett undantag kan dock vara makrill, vilket bero på att Island, Färöarna och Grönland inte bryr sig om den vetenskapliga rådgivningen.

Vissa fiskarter befinner sig dock sen länge i ett besvärligt läge beståndsmässigt som exempelvis torsk i Kattegatt, Skagerak och Nordsjön. Men beståndet är växande och kvoterna kommer att höjas. När det gäller torsken i Östersjön så är problemet inte överfiske, de kvoter som finns fiskas inte upp. Problemet är istället dålig kvalitet som sannolikt i huvudsak beror på miljöstörningar och sälar.

Andra fiskarter där bestånden är problematiska är ål (där det bara finns ett mycket begränsat fiske på Sydkusten i Sverige) och vitling. Men rent generellt är påståendena om överfiske från Greenpeace helt enkelt felaktiga.

Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!