Åldersstigen men kraftigt minskad norsk fiskeflotta

Från 1990 till 2013 minskade norska fiskeflottan från 17 391 till 6 126 fartyg. En mycket kraftig minskning som understryker att individuella överförbara fiskerättigheter har mycket lite med minskning av fiskeflottan att göra. Norge har inga överförbara fiskerättigheter av något slag. Under samma tid byggdes också 3 422 nya fiskebåtar, medan 1 052 stycken byggts om eller förlängts.

Utvecklingen har samtidigt gått från mindre till större fartyg. Mellan 1990 och 1995 byggdes det årligen 96 till 180 fiskebåtar med en maximal längd på upp till 7,99 meter. Denna siffra har minskat kraftigt. År 2007 byggdes bara 33 båtar i denna längdgrupp. Efter det har antalet nybyggen ökat något till omkring 40 till 60 båtar per år, troligen till följd av fiskodlingens behov av läppfisk för lusbekämpning. Detta fiske sker ofta med mycket små båtar.

För fiskebåtar meden längd mellan 8,00 och 12,99 meter, har det skett en stadig tillförsel av nybyggnader. De senaste fem åren har det dock skett någon märkbar nedgång i antalet beställningar i denna längdgrupp. 2013 levererades trots det hela 30 nya fiskebåtar i denna längdgrupp. De flesta av dessa var förmodligen längre än 10 meter.

Ballstadøy

Ballstadøy, byggd av Vestværftet i Hvide Sande i år, är ett exempel på en modern mellanstor kustfiskebåt.

För stora fiskebåtar och kustfiskebåtar på mellan 13 och 20,99 meter var det en kraftig nedgång från att det byggdes omkring 12 till 20 fiskebåtar fram till 2003. Därefter har det byggts cirka fem båtar per år under de senaste tio åren med denna längd. Just i denna längdgrupp finns det väldigt många äldre fiskebåtar kvar i drift. Fiskeflottan i längder från 15 till 21,99 meter består av fartyg som i genomsnitt är mer än 36 år gammal. I jämförelse, så är båtar över 28 meter knappt 19 år gamla i snitt. Fiskebåtar i gruppen från 21 till 49,9 meter har också förnyats i mycket liten utsträckning.

År 2013 levererades 14 fiskebåtar på över 50 meter. Under de 24 år som statistik existerar är det bara under 1999 som det registrerats fler stora nya byggnader. Då var siffran var 19 nybyggen. Det finns anledning att tro att det kommer att byggas något färre stora nya byggnader kommande åren. Men delar av den pelagiska fiskeflottan, framför allt i Austevoll,är också ålderstigen och behöver egentligen förnyas.

Många av de fartyg som är registrerade som nya byggnader i statistiken redan ersatts.Vissa säljs till en ny ägare i Norge eller utomlands. Statistiken säger också indirekt att nästan hälften av fiskeflottan är mer än 24 år gammal. När det finns 6 124 båtar i hela den norska fiskeflottan, varav 3 325 är byggda 1990 eller senare innebär det att hela 2 799 båtar är byggda före 1990. Detta innebär att den norska fiskeflottan är kraftigt ålderstigen vilket medför sämre arbetsmiljö och farligare arbete för de norska fiskarna. Behovet av förnyelse och modernisering bland framförallt de mellanstora båtarna är omfattande. Ett byråkratiskt förvaltningssystem som det norska underlättar inte en sådan förnyelse.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!