Lönsamhet och förnyelse i den pelagiska fiskeflottan

Efter att det pelagiska systemet infördes så minskade den pelagiska fiskeflottan i Sverige med mer än 50% på några få år. Sen 2015 har den ökat något igen, främst på grund av att sillfisket i Bottenhavet sen 2016 ingår i Läs mer…

Åldersstigen men kraftigt minskad norsk fiskeflotta

Från 1990 till 2013 minskade norska fiskeflottan från 17 391 till 6 126 fartyg. En mycket kraftig minskning som understryker att individuella överförbara fiskerättigheter har mycket lite med minskning av fiskeflottan att göra. Norge har inga överförbara fiskerättigheter av något slag. Under Läs mer…