Svenskägda fiskebåtars organisationsanknytning

Den största organisationen för svenskägda fiskebåtar och yrkesfiskare är idag Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO). I SFPO är majoriteten av de svenska kräft-, räk-, torsk- och fiskfiskarna organiserade. Ett mindre antal av dessa är dock medlemmar i Sveriges Torskfiskares Producentorganisation (STPO) och Havs- och Kustfiskarnas PO (HKPO). I den sistnämnda organisationen är främst räk- och kräftfiskare från norra Bohuslän samt fiskare i Halland medlemmar, totalt har HKPO enligt sin hemsida 55 medlemmar.

STPO har enligt sin hemsida 14 medlemmar, men några av dessa båtar finns inte längre eller har bytt ägare och hemmahamn så sannolikt är medlemsantalet inte så högt. Såväl STPO som SFPO:s medlemsbåtar ingår i MSC-märkningen för torsk från Östersjön. Även på den listan finns det dock båtar som inte längre existerar. När det gäller MSC-märkningen för kräftor ingår både medlemmar i HKPO och SFPO liksom fiskare utan organisationstillhörighet. Det märkliga med denna MSC-märkning är att de svenska burfiskarna inte ingår trots att detta fiske anses vara mer miljövänligt. När det gäller MSC-märkningen för räka ingår alla båtar med tillstånd att fånga räka oberoende av organisationstillhörighet.

GG 229 Bristol och GG 438 Clipperton

Det pelagiska fisket är organiserat i Swedish Pelagic Federation PO (SPF eller SPFPO) och organisationen har enligt hemsidan 16 medlemsbåtar. Av de stora pelagiska fiskebåtarna i Sverige är dock många inte medlemmar i någon organisation. Det gäller Torönlands båtar, enligt SPF:s hemsida också Bryngelds Fiskeris GG 505 Polar liksom Courage och Laguna i Simrishamn för att ta några exempel. GG 77 Falken som ägs av Astrid Fiske är inte heller med, men å andra sidan är det i första hand en lysbåt för GG 764 Astrid som ju är medlem. När det gäller MSC-märkning för sillfiske i Nordsjön ingår i stort sett alla fiskebåtar som har fiskerättigheter (även den listan verkar dock vara lite gammal) oavsett organisationsmedlemsskap. Detsamma gäller för makrillfisket.

GG 764 Astrid och S 264 Astrid

GG 764 Astrid och S 264 Astrid

I Danmark är fyra pelagiska svenskägda båtar medlemmar i Danmarks Pelagiske PO (DPPO). Dessa svenskägda båtar utgör en tredjedel av alla medlemmar i DPPO.  I Danmarks Fiskeriforening PO (DFPO) är 4 svenskägda fiskebåtar medlemmar.  DFPO organiserar den överväldigande majoriteten av alla danska yrkesfiskare inklusive de flesta som huvudsakligen ägnar sig åt industrifiske av pelagiska fiskarter. Utöver detta ingår också 7 svenskflaggade och svenskägda fiskebåtar bland de båtar som är inkluderade i MSC-märkningen för danskt demersalt fiske, förutom för rödspätta och kummel.

Dessutom finns det två svenskägda fiskebåtar med tysk flagg som är medlemmar i en tysk organisation medan jag inte känner till om den finskflaggade men svenskägda Windö är medlem i någon organisation eller inte.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!