Restriktioner för 37 invasiva främmande arter

EU-kommissionen har beslutat att införa restriktioner för 37 invasiva främmande arter, däribland signalkräfta och ullhandskrabba. Nu lanserar därför Havs- och vattenmyndighetens hemsida 30 nya faktasidor med över 100 arter.

Signalkräfta

Signalkräfta. Foto: Bengt Ekman / Naturfotograferna / IBL Bildbyrå.

– Beslutet innebär att det blir en rad restriktioner för arterna som finns med på listan, bland annat förbud mot utsättning, att avsiktligt reproducera arterna och förbud mot import, säger Sofia Brockmark, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och Sveriges representant vid omröstningen.

Främmande arter är djur och växter som med människans hjälp sprids utanför sina naturliga utbredningsområden. I vissa fall klassas de också som invasiva, det vill säga att de har stor negativ påverkan på den biologiska mångfalden.

– De kan till exempel konkurrera ut inhemska arter eller sprida smitta till andra djur och växter och ibland även till människor, säger Sofia Brockmark.

EU:s förordning om invasiva främmande arter gäller från 1 januari i år, 2015. Enligt denna ska medlemsstaterna förebygga, mildra och förhindra vidare negativa effekter av de arter som ingår i unionsförteckningen, det vill säga den nu beslutade listan. För dessa arter måste medlemsländerna bland annat ta fram ha fungerande övervakningssystem, kontroller, kartlägga hur arterna sprids och ta fram åtgärder för hur spridning stoppas och begränsas.

Förteckningen kommer att kompletteras efter hand med fler invasiva främmande arter. EU:s medlemsländer har själva möjlighet att föreslå arter.

Sofia Brockmark har tillsammans med Havs- och vattenmyndighetens webborganisation också tagit fram och uppdaterat nya webbsidor som behandlar främmande arter. Delar av informationen har tidigare funnits på Informationscentralen för Västerhavet, Bottenviken och Egentliga Östersjön.

– Vi har nu utökat antalet arter och även skrivit om en del sötvattensarter, vilket inte varit med förr, säger Sofia Brockmark.

Resultatet är en lista på omkring 100 främmande arter och ett 30-tal webbsidor. Fokus ligger på efterfrågade arter som förekommer mycket i medier. Exempelvis svartmunnad smörbult, sjögull, vandrarmussla, amerikansk hummer och signalkräfta.

– Sidorna ska förhoppningsvis möta behovet av frågor och vara till hjälp för till exempel gymnasieelever, studenter och tjänstemän på kommuner och länsstyrelser, säger Sofia Brockmark.

I informationen ingår också till vem och hur man ska rapportera, om man skulle stöta på en främmande art.

HaV

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla HaV på Patreon!
Become a patron at Patreon!