Svenska båtars rödspättelandningar 2015

Rödspätta fiskas i huvudsak i Skagerak, Kattegatt och Nordsjön (tillsammans Västerhavet) men också i mindre utsträckning i Östersjön. Den svenska kvoten i Västerhavet fiskas inte upp och en enda båt står för en tredjedel av landningarna. Det är GG 181 Västerland från Hönö som också är den enda svenska båten som fiskar med snurrevad, i det fallet skotsk snurrevad, ett fiske som också kallas flyshooter-fiske. De flesta andra båtar fånga rödspätta som bifångst vid kräftfiske och torskfiske men det finns vissa som ägnar sig åt riktat fiske på rödspätta med bottentrål i framförallt Kattegatt men även i Skagerak.

I Östersjön är rödspätta så kallad strypkvotsart vilket betyder att rödspättekvoten fiskas upp innan kvoten av den huvudsakliga målarten torsk fiskats upp. Rödspätta kan sålunda sägas strypa fisket på torsk eller riskera att strypa fisket på torsk. I Västerhavet är det omvänt, där är det de låga torskvoterna som är problemet samtidigt som mycket torsk fångas. Torsk fungerar i Västerhavet som strypkvotsart för rödspätta och kanske till och med för kräfta

Landad rödspätta 2015, båt, ton, ägare

GG 181 Västerland, 140, Västerland AB
GG 150 Älvsborg, 49, Andreas Ganefjord m.fl.
VG 117 Kungsvik, 22, Johan Karlsson
GG 171 Vingafjord, 12, Vingafjord Fiskeri AB
GG 56 Gottskär, 12, Hagberg & Hansson Fiske AB
VG 27 Rönnskär, 11, HB VG 27 i Galtabäck
VG 97 Tärno, 10, Alf-Åke Börjesson
GG 234 Kennedy, 8, Jonas Klingander
VG 40 Nordvåg, 7, Lars Carlsson
FG 96 Cindy Vester, 6, Roland Johansson
GG 761 Sandefjord, 5, Sandefjord Fiskeri AB
LA 365 Dagar, 5, Per Bengtsson

Alla båtar på listan kan nog sägas bedriva riktat fiske på rödspätta även om de flesta gör det i ganska liten omfattning. Det borde nog finans utrymme för fler båtar att fiska med snurrevad på rödspätta i Skagerak och Kattegatt med tanke på att kvoten inte fiskas upp. VG 117 Kungsvik, GG 56 Gottskär och FG 96 Cindy Vester har tillstånd att även använda passiva redskap vid sidan av bottentrål, VG 97 Tärno fiskar med bottentrål såväl som med garn, VG 27 Rönnskär är en garnbåt och LA 365 Dagar fiskar med olika passiva redskap som garn, burar och tinor.

Det finns sannolikt ingen annan viktig fiskart där fisket domineras så totalt av en enda båt som fallet är med rödspätta.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!