Fiskeriföretag på Rörö – Themis Fiskeri

Näst efter de två företagen i Astridkoncernen, Astrid Pelagic AB och Astrid Fiske AB, är Themis Fiskeri AB det största fiskeriföretaget på Rörö. Verksamheten är huvudsakligenuthyrning av personal till Themis Fiskeri A/S i Danmark som äger den pelagiska trålaren S 144 Themis. Men bolaget äger också en del båtar.

Anders Ryberg äger enligt Skeppslistan 2015 den lilla fiskebåten GG 1440 Ellen. Themis Fiskeri AB äger en båt som inte är registrerad som fiskebåt. I Danmark har Themis Fiskeri AB en filial. Via filialen äger företaget den danska fiskebåten RS 2 Lukas-Silas och en båt som inte är fiskebåt, Lady Marielle.

I styrelsen för Themis Fiskeri AB sitter Anders Ryberg, Marielle Ryberg och sonen Björn Ryberg. Senaste verksamhetsåret omsatte Themis Fiskeri AB 19 miljoner kronor och hade 11 anställda. Det danska bolaget Themis Fiskeri A/S omsätter mer än det svenska men det är oklart exakt hur mycket, men omsättningen är mer än 22 miljoner DKK. Detta skulle göra att Themis Fiskeri totalt är i samma storleksordning med Astrid Pelagic AB och Fiskeri AB Ginneton.

Styrelsen i det danska bolaget består av Anders Ryberg, Marielle Ryberg, Björn Ryberg och Karl Urban Stanley Lorentsson, svärson till Anders och Marielle Ryberg. Det danska bolaget äger fiskerättigheter till ett värde av 150 miljoner DKK och har totala bokförda tillgångar på 223 miljoner danska kronor. Themis Fiskeri A/S äger 70% av S 144 Themis medan AR Fiskeri ApS, EA Fiskeri ApS och SH Fiskeri ApS äger 10% var. Ägare av AR Fiskeri är Jens André Ryberg, EA Fiskeri ägs av Erik Abrahamsson och SH Fiskeri av Sebastian Hansson.

S 144 Themis

S 144 Themis. Bild: Bandholm Skibsbilleder

Förutom S 144 Themis så äger Themis Fiskeri A/S också en mindre fiskebåt, H 220 Ørnen och hälften av SØ 265 Thronder. Den andra ägaren är Astrid Fiskeri A/S. Det handla rinte om aktiva fiskebåtar. Themis Fiskeri har också beställt en ny båt som ska ersätta den nuvarande Themis.

I Sverige äger familjen Ryberg också Rylo AB samt K & G Ryberg Bokföringen HB.

För historien om familjen Ryberg och deras fiskebåtar de senaste åren så får ni läsa inlägget om deras nya S 144 Themis.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,