Danmark blockerar skydd för utrotningshotade arter i östersjön

Enligt miljöorganisationen Oceana blockerar Danmark skyddet för en mängd utrotningshotade växter och djur i Östersjön. Oceana uppmärksammar detta med anledning av att HELCOM, ett mellanstatligt samarbete om Östersjön kring miljön, ska ha ett möte i Helsingfors:

Today, in Helsinki, the 37th Meeting of the Helsinki Commission (HELCOM) will begin and high on the agenda will be a decision on a recommendation for protecting threatened species in the Baltic Sea.

The recommendation is based on the HELCOM Red List of Baltic Sea species in danger of becoming extinct (2013) – a study performed by 88 national experts and scientists from countries bordering the Baltic Sea.

Denmark is the only nation to have previously blocked the recommendation to protect 69 species threatened with extinction. The upcoming meeting is an opportunity for Denmark to reconsider its opposition to marine conservation in the Baltic.

Oceana will be attending the meeting. We will be reacting on the outcome of the meeting with a press release on Monday 14th March.

Oceanas europeiska chef Lasse Gustavsson har också skrivit om saken i tidningen ETC där han bland annat skriver:

År 2013 presenterades studien ”Helcoms röda lista över utrotningshotade arter i Östersjön”. Studien hade genomförts enligt internationellt accepterade kriterier som fastställts av den Internationella naturvårdsunionen (IUCN).  Av 1 750 undersökta arter konstaterades att 69 var utrotningshotade.

På ett ministermöte i Helcom diskuterades studien och man fattade beslut om att utveckla förslag om ökat skydd för de 69 utrotningshotade arterna. Beslutet bifölls av alla regeringar i Östersjöregionen.

Alla utom en.

[…]

Den 10 mars inleds Helcoms 37:e årsmöte och ett reviderat förslag för skydd mot utrotningshotade arter finns på agendan. Det är ett kraftigt urvattnat förslag och en spillra av det ursprungliga förslaget. De skyddsförslag som presenteras är långt ifrån tillräckliga och de tidsgränser som rekommenderas är inte tillräckligt ambitiösa. Om förslaget antas av Helcom kommer många av de utrotningshotade arterna bli fortsatt skyddslösa och Helcom kommer ännu en gång att misslyckas med sin uppgift att skydda Östersjön. Tre års ansträngningar för att öka skyddet kommer att vara bortkastade. Allt på grund av att ett land satt sig på tvären och blockerat och urvattnat beslut sedan processens början.

Detta land är Danmark.

I grunden har nog Oceana rätt. Det verkar olyckligt att Danmark agerar på det sätt de gjort och kanske olyckligt att det förslag som nu ska diskuteras är urvattnat. Samtidigt är det utan tvekan bra att  skydd för en del arter och områden nu verkar komma till stånd. Allt genast är något som sällan fungera i sammanhang där många länder och mängder med olika intressen är inblandade.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!