Sveriges största fiskeriföretag – landningar 2015

Sveriges största fiskeriföretag mätt efter hur mycket de landade år 2015 blir en lista på pelagiska fiskeriföretag. Ett par av dess fiskar också demersalt i lite större utsträckning, det är Fiskeri AB Ginneton och Bryngeld Fskeri AB. Några av företagen har danska dotterbolag och systerbolag. Det gäller Astrid Fiske AB med Astrid Fiskeri A/S och Fiskeri AB Ginneton med Gifico ApS medan Bryngeld Fiskeri AB har ett finskt systerbolag, Kotka Fiskeri AB OY. Det finns också några svenska företag som enbart fiskar under dansk flagg via danska syster- eller dotterbolag. Det är Themis Fiskeri AB, Stella Nova Fiskeri AB, Odeskär AB samt Christer och Lennart Fiskeri AB. Kristine Fiskeri AB och Nicklasson Fiskeri AB har båtar med tysk flagg medan PFG Fish eventuellt har en båt som ägs av ett polskt systerbolag.

GG 207 Torland och GG 204 Tor-ön.

GG 207 Torland och GG 204 Tor-ön. De två båtar som tillhör Torönland HB.

Tre listor kommer att presenteras. De som fiskade mest i Sverige, de som fiskade mest i Danmark och de som fiskade mest totalt. Astrid Fiske kommer att ligga i topp på de flesta listorna, förutom den som omfattar mest landat i Sverige.

Mest landad fisk i Sverige 2015, företag, ton

Torönland HB, 27 176
Fiskeri AB Ginneton, 16 105
Båt GG 330 Carmona AB, 14 891
Ahlma Fiskeri AB 13 586
Astrid Pelagic AB, 13 224
AB Clipperton, 13 198
Lövön AB, 13 073
GG 158 Sunnanland, 12 346
Västfjord Fiskeri AB, 10 699
Bristol Fiske AB, 9 284
Fiskefartyget Courage af Skillinge AB, 6 702
Bryngeld Fiskeri AB, 4 226

Mest landad fisk av svenskägda fiskeriföretag i Danmark 2015, svenskt moderbolag/systerbolag, ton

Astrid Fiske AB, 61 273
Themis Fiskeri AB, 26 891
Fiskeri AB Ginneton, 24 145
Stella Nova Fiskeri AB, 16 729
Odeskär AB, 13 584
Christer och Lennart Fiskeri AB, 12 112

Mest landad fisk sammanlagt år 2015, företag, ton

Astrid Fiske AB, 74 497
Fiskeri AB Ginneton, 40 250
Torönland HB, 27 176
Themis Fiskeri AB, 26 891
Stella Nova Fiskeri AB, 16 729
Båt GG 330 Carmona AB, 14 891
Ahlma Fiskeri AB 13 586
Odeskär AB, 13 584
AB Clipperton, 13 198
Lövön AB, 13 073

Bryngeld Fiskeri AB fiskar sannolikt en hel del i Finland och skulle eventuellt kunna hamna på tio i topplistan om dessa siffror hade funnits tillgängliga för mig. Kristine Fiskeri AB skulle sannolikt inte göra det även om de fiskar en hel del under tysk flagg.

Astrid Fiske AB har tre stora pelagiska båtar, en i Sverige (GG 764 Astrid) och två i Danmark (E 532 Rockall och S 264 Astrid), Fiskeri AB Ginneton har två (GG 203 Ginneton och S 205 Ceton) och Torönland HB har två (GG 204 Tor-ön och GG 207 Torland). Även det mindre företaget Fiskerifartyget Courage AB har två (SIN 50 Laguna och SIN 602 Courage). Övriga företag har en båt vardera.

Mellan Båt GG 330 Carmona AB och Lövön AB finns samarbete liksom historiskt också mellan Astrid Fiske och Fiskeri AB Ginneton. Fiskeri AB Ginneton samt Chister & Lennart Fiskeri AB hyr in större delen av den fisk de landar. Sannolikt till stor del från Astrid Fiskeri A/S som har fiskerättigheter till mer fisk än vad de landar. Även mellan Ahlma Fiskeri AB som via dotterbolag innehar en hel del fiskerättigheter (kvoter) i Danmark och Odeskär AB finns ett samarbete. Odeskärs båt AS 202 Neptun är den som i första hand fiskar Ahlmas kvoter i Danmark. Även mellan AB Clipperton och Bristol Fiske AB finns ett samarbete som framöver kommer att bli mer konkret. GG 229 Bristol är såld och delar av ägargrupperna bakom de två företagen planerar att köpa en ny fiskebåt tillsammans.

Siffrorna kommer från Havs- och vattenmyndigheten samt från Naturerhvervstyrelsen

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!