Danmark blockerar skydd för utrotningshotade arter i östersjön

Enligt miljöorganisationen Oceana blockerar Danmark skyddet för en mängd utrotningshotade växter och djur i Östersjön. Oceana uppmärksammar detta med anledning av att HELCOM, ett mellanstatligt samarbete om Östersjön kring miljön, ska ha ett möte i Helsingfors: Today, in Helsinki, the 37th Meeting of Läs mer…