Att kvoterna är större än vad forskningen föreslår betyder inte överfiske

När det gäller torsken i Östersjön som återigen är aktuell i uttalanden från miljöpartiets tyvärr alltför onyanserade (i all falla i fiskerifrågor) europaparlamentariker Linnea Engström så har det länge varit så att kvoten legat högre än vad rådgivningen från Internationella Havsforskningsrådet (ICES) föreslagit. Det är naturligtvis olyckligt att de politiska besluten om kvoter inte följer den vetenskapliga rådgivningen. Samtidigt har det dock inte gett upphov till nåt generellt överfiske på torsk i Östersjön i motsats till vad Engström tycks tro.

Större delan av torsken fiskas i östra Östersjön, Det beståndet är större och därför är det normalt en större kvot där än för beståndet i västra Östersjön. Beståndet i östra Östersjön fiskas vad det gäller danskt och svenskt fiske av större båtar än beståndet i västra Östersjön som främst fiskas av mindre båtar inom det segment som brukar kallas småskaligt kustnära fiske. Bara omkring 50% av kvoten i östra Östersjön (35% av svensk kvot och 75% av dansk kvot under år 2015) har fiskats upp under de senaste åren. Det är långt under det som krävs för att fisket ska kunna betraktas som långsiktigt hållbart. Något överfiske av torsken i östra Östersjön förekommer därför inte.

Beståndet i västra Östersjön fiskas dock hårdare och där har omkring 95-97% av kvoten landats under de senaste åren. Sannolikt innebär detta ett visst överfiske. Det kan dock lösas lätt genom att en stor del av sälarna i området skjuts. Sälarna äter en stor mängd fisk, inklusive torsk, och skadar dessutom yrkesfiskets fångster och redskap så att fisken i garnen blir osäljbar. Sälen är bara ett problem för det småskaliga kustnära fisket. Minskat antal sälar är ett enklare och bättre sätt att lösa problematiken med torskbeståndet än att minska torskkvoten så mycket att de småskaliga fiskarna inte längre skulle kunna bedriva ett ekonomiskt gångbart fiske. För det är det småskaliga kustnära fisket som drabbas av minskade kvoter.

Men nåt överfiske på torsk förekommer inte generellt i Östersjön. Det är en missuppfattning som mijöpartister som Linnea Engström och miljöaktivister tyvärr upprepar till förbannelse.

Naturligtvis är det fel att kvoterna sätts högre än vad den vetenskapliga rådgivningen men samtidigt måste det inte innebära en katastrof och detta innebär absolut inte per automatik något överfiske på det sätt som miljöpartister, miljörörelser och miljöbloggare verkar tro. Naturligtvis är det också olyckligt att EU-politiker försöker manipulera med kvoterna på det sätt som Pew Charitable Trust avslöjade för nästan 3 månader sen (det är alltså inte ett nyligen läckt dokument som Guardian och Supermiljöbloggen hävdar utan det hela har varit känt i månader). Den sortens manipulationer kan förstås leda till överfiske, men det måste inte göra det om andra åtgärder för att minska dödligheten i torskbeståndet vidtas.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!

2 svar på ”Att kvoterna är större än vad forskningen föreslår betyder inte överfiske”

Kommentarer är stängda.