Stöd för förebyggande åtgärder mot skador som orsakats av säl

Från och med den 1 januari 2016 går det att söka stöd för förebyggande åtgärder mot skador i fisket som orsakats av säl via Jordbruksverkets e-tjänst för stöd i havs- och fiskeriprogrammet. Beroende på vad det sökta stödet handlar om så är det antingen Jordbruksverket eller berörd länsstyrelse som handlägger ansökan. Bidrag för redan uppkomna skador söks även fortsättningsvis direkt hos länsstyrelsen.

Regeringen har avsatt 5 miljoner kronor 2016 för detta ändamål och de ska användas som svensk medfinansiering till de pengar som Sverige har fått ifrån EU till havs- och fiskeriprogrammet. Tillsammans med pengarna från EU finns drygt12 miljoner totalt som kan användas för investeringar och projekt som syftar till att förebygga skador i fisket som orsakats av säl.

Två olika typer av stöd för förebyggande åtgärder mot skador orsakade av säl kan sökas. Det första är ett företagsstöd som riktar sig till yrkesfiskare som vill investera i utrustning för att skydda sina redskap och fångster från sälar. Stödet heter Investeringar inom fiske och det är länsstyrelsen som handlägger det. Mer information om stödet och e-tjänsten för ansökan finns på Jordbruksverkets webbplats.

Det andra är ett projektstöd som riktar sig till myndigheter, kommuner, organisationer och företag som vill utveckla ny teknik eller kunskap för att förebygga sälangrepp och titta på hur fisket kan samexistera med sälar. Stödet heter Nya tekniska lösningar inom fiske och det är Jordbruksverket som handlägger det. Mer information om stödet och e-tjänsten för ansökan finns på Jordbruksverkets webbplats.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!