Stora Varholmens guanofabrik

På 1870-talet tog det för säljakt och valfångst bildade AB Ishafvet Stora Varholmen i besittning för trankokeri. De  uppförde byggnader och bryggor för detta ändamål på Lilla Bockeskär vid Lilla Varholms-sundet. Bolagets fartyg Vega och Capella bedrev sill- och valfångst i Norra Ishavet och fångsterna landades vi trankokeriet invid Stora Varholmen. Vega användes senare av Nordensköld, efter att båten köpts av Oscar Dickson, för hans vetenskapliga expedition genom nordostpassagen mellan Barents Hav och Berings sund.

När Vega kom tillbaka till Sverige såldes fartyget tillbaka till AB Ishafvet och byggdes om till valfångare igen. Vega såldes senare till ett norskt valfångstbolag, fabriken på Stora Varholmen lades ner. År 1903 sjönk Vega efter att ha fastnat i ett packisfält och blivit sönderskruvad av isen. Samtidigt började fabriken på Stora Varholmen förfalla, eftersom den inte användes längre.

F. O. Levander (1849 -1929) köpte Stora Varholmen 1892 eller 1893. På 1880-talet hade Bohuslän upplevt en ny s k sillperiod, och längs kusten växte snabbt upp guanofabriker och trankokerier. Efter att ha börjat på försök på Lilla Varholmen byggde Levander genom det 1893 bildade bolaget AB Clupea en större anläggning på Stora Varholmen, där 10-12 man arbetade. Med en egen uppfinning, koncentratorn, kunde man göra 2,5 ton guano dvs. gödning per dygn. 1800-talet sillrusch i Bohuslän blev dock kortvarig oh fabriken kom snart att läggas ner.

När Levander blev änkling flyttade han ut till Stora Varholmen för gott och höll till i ett enkelt hus med plåttak och träväggar.

Levander ville göra Stora Varholmen till en barnkoloni, och han lät 1914 trycka en liten skrift ”Robinsons ö” Adress Stora Varholmen, pr Göteborg. Så tycks det aldrig ha blivit.

Efter Levanders död köptes ön av Göteborgs stad som från 1933 arrenderade ut den till Föreningen Origo. en nykterhetsförening. De som inte var medlemmar i Origo med hade stugor på Stora Varholmen bildade för sin egen del Föreningen Stora Varholmen år 1934. En konflikt uppstod samma år när Göteborgs stad skulle omförhandla arrendet. Origo fick förlängt arrende till 1943, senare också förlängt till 1946. Därefter överläts ön till Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar (FGK). Föreningen Stora Varholmen blev lokalförening i FGK med namnet Stora Varholmens Havsbadkoloni. Så är det än idag.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!