Havs- och vattenforum 2016 – inte så mycket om fiske

Programmet på Havs- och vattenforum i Göteborg den 24-25 maj 2016 är nog intressant rent allmänt och de få punkter som handlar om fiske och yrkesfiske är helt säkert intressanta. Men så mycket om fiske och yrkesfiske är det inte.

Första dagen är det en punkt, Förvandla fiskrens till guld?, om att göra oönskade fångster användbara. Det är Friederike Ziegler och Kristina Bergman från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som berättar om projektet MareValue och bjuder på marina biprodukter.

Dessutom är det några så kallade djupdykningar som berör fiske. Dels Fisk + fiske + ekosystem + människa = framtidens fiskförvaltning? med Ulrika Gunnartz och Mårten Åström från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Fördelningssystem som underlättar landningsskyldighet. Dessutom är det  Hur bör fiskbestånden utvecklas? med Håkan Carlstrand (HaV) samt Henrik Svedäng och Örjan Östman från SLU Aqua.

Dessutom några djupdykningar som har betydelse för yrkesfisket och fisket som exempelvis  Övergödningen av Östersjön – nu vet vi varifrån näringsämnena kommer! och Hjälp oss göra havsplanerna bättre.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!