Största fiskeriorganisationerna i Sverige och Danmark

Sveriges största fiskeriorganisation är Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) som organiserar 350 svenska båtar. De som är organiserade i SFPO inkluderar huvuddelen av räk- och kräfttrålarna på västkusten liksom många andra trålare och garnbåtar på samma kust, Dessutom ingår huvuddelen av de större fiskebåtarna på Ostkusten liksom många mindre. Detta inkluderar en del av siklöjetrålarna i Norrbotten och många andra båtar.  Många kustnära fiskare och mindre fiskbåtar är dock inte organiserade nånstans.

I Havs- och Kustfiskarnas PO (HKPO) är ett 50-tal båtar medlemmar, främst i Halland och norr Bohuslän medlemmar. Det rör sig i huvudsak om räk- och kräfttrålare i norra Bohuslän samt om mindre båtar som fiskar med trål, garn eller burar i Halland. Det finns också flera mindre organisationer som organiserar ett fåtal kustfiskare var.

Dessutom finns Gävlefiskarnas PO (GFPO) som främst organiserar sillfiskare (strömmingsfiskare) i norr och Swedish Pelagic Federation PO (SPF) med ett 15-tal medlemmar, de flesta större pelagiska fiskebåtar är medlemmar där med undantag av  GG 204 Tor-ön, GG 207 Torland, SIN 50 Laguna och SIN 602 Courage. Torland och Tor-ön har dock avtal om vissa tjänster med SFPo och det antar jag också gäller Polar om de nu inte är medlemmar. Eventuellt är GG 505 Polar inte heller medlem. Av de som finns med på organisationens hemsida har GG 229 Bristol och GG 236 Glittvåg sålts till utlandet och de är alltså inte längre medlemmar. Utöver de båtar som finns på deras hemsida kan det dessutom finnas fler medlemmar. Laguna och Courage är medlemmar i danska DFPO.

De som främst fiskar torsk i Östersjön är med i Sveriges Torskfiskare PO (STPO). Det handlar också om ett 15-tal båtar. Fler av de som redovisas på hemsidan finns dock inte längre och är följaktligen inte medlemmar i organisationen. Det gäller exempelvis GG 50 Runafjord som är skrotad. Huvuddelen av medlemmarna finns i Halland och Göteborgsområdet.

SFPO, SPF, GFPO och STPO är medlemmar i Sveriges Fiskares Riksförbund (SFR). Vid sidan av SFR finns Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund, HKPO samt några mindre organisationer.

I Danmark är Danmarks Fiskeriforening PO (DFPO) den överlägset största organisation. Den överväldigande majoriteten av de organiserade yrkesfiskarna i Danmark är med i denna organisation.  Medlemsbåtarnas antal är ungefär 700 vilket ger vid handen att de flesta danska yrkesfiskare inte är organiserade. Bland medlemmarna återfinns också tre tyska båtar och två svenska båtar. De svenska är SIN 50 Laguna och SIN 602 Courage.

Dessutom är 7 svenska båtar associerade med DFPO vad det gäller MSC_märkning och annat. Det gäller främst båtar som ägnar sig åt fiskfiske i Nordsjön och Skagerak. Dessa 7 båtar är FG 111 Tunafjord, GG 73 Ingun (medlem i SFPO), GG 150 Älvsborg (SFPO), GG 181 Västerland (SFPO), GG 201 Bravik (SFPO?), GG 500 Vingaskär (medlem i SPF och STPO) och GG 562 Randi (medlem i STPO).

Av de danskflaggade medlemsbåtarna i DFPO ägs AS 202 Neptun, AS 464 Stella Nova, S 105 Sebastian, S 158 Saron och S 456 Anne-Mie av svenska ägare.

12 stora danska pelagiska fiskebåtar är organiserade i Danmarks Pelagiske PO (DPPO). Fyra av dessa är svenskägda, E 532 Rockall, S 144 Themis, S 205 Ceton och S 264 Astrid. Många av de som äger båtar som är medlemmar i DPPO äger också båtar med medlemsskap i DFPO. Det gäller ägarna till HG 62 Beinur, L 303 Ariadne, S 144 Themis och S 349 Gitte Henning.

Dessutom finns Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK) som organiserar en mindre mängd garn, bur och snurrevadsfiskare i hela Danmark.

Två organisationer dominerar bland yrkesfiskare i Danmark och Sverige, DFPO med cirka 700 medlemsbåtar och SFPO med cirka 350. De stora pelagiska båtarna har gena organisationer i såväl Danmark (DPPO) som Sverige (SPF) men alla större pelagiska båtar är inte medlemmar i någon av av dessa två organisationer.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!