De största nederländska fiskebåtarna 2016

Nederländernas fiskerisektor domineras av ett fåtal mycket stora fiskeriföretag. Dessa företag bedriver fiske i europeiska såväl som afrikanska och sydamerikanska farvatten. Företagen har båtar som är hemmahörande i Nederländerna, Tyskland, Litauen, Storbritannien (England i första hand), Frankrike, äger andelar i båtar på Färöarna, i Danmark och Norge med flera länder. Det handlar om de tre företagen Parlevliet & van der Plas, Cornelis Vrolijk/Jaczon, Willem van der Zwan & Zonen samt det brittiska företaget Interfish som har nederländska ägare.

Dessa företag äger flera av de allra största fiskebåtarna som finns. Annelies Ilena som är den största fiskebåten i Nederländerna är också världens största fiskebåt. De tre-fyra som kommer därefter i storlek i världen ägs också av dessa nederländska företag och finns med i tabellerna över nederländska fiskebåtar och fiskebåtar ägda av nederländska fiskeriföretag. Det handlar om jättestora fabriks- och frystrålare som i allmänhet ägnar sig åt pelagiskt fiske. Registreringen för båtarna ändras regelbundet och flyttas till det land där företaget för tillfället innehar kvoter och fiskerirättigheter.

Bland dotterbolag och intressebolag till Parlevliet & van der Plas återfinns bland annat franska Euronor, brittiska UK Fisheries, spanska Pesquera Ancora, Mecklenburger Hochseefischerei, Oderbank Hochseefischerei,Ostbank Hochseefischerei, Westbank Hochseefischere, Doggerbank Seefischerei och Ocean Food GmbH & Co i Tyskland och Atlantic High Sea Fishing Company i Litauen. Dessutom är företaget huvudintressent i Comapeche i Frankrike som bland annat är delägare i en stor dansk räktrålare. Sammantaget är de flesta av företagets båtar flaggade i andra länder än Nederländerna.

Cornelis Vrolijk har fusionerats med Jaczon BV och blivit ett enda företag efter att i flera år varit två företag med samma ledning och ägare. Cornelis Vrolijk har bland annat dotterbolagen France Pelagique S.a.r.l. och North Atlantic Fishing Co. Ltd i England. De flesta fiskebåtarna med nederländsk flagg ägs också av dotterbolag. Tidigare var bolaget också huvudägare till Frankrikes näst största fiskeriföretag, Dhellemmes.

Endast båtar på mer än 2 000 bruttoton är medtagna i listorna.

Annelies Ilena

Annelies Ilena Bild: Marcel & Ruud Coster

Största fiskebåtarna med nederländsk flagg, bruttoton, ägare

KW 174 Annelies Ilena, 14 055, Vikingbank BV (Parlevliet & van der Plas)
SCH 302 Willem van der Zwan, 9 494, Willem van der Zwan & Zonen
SCH 81 Carolien, 7 053, Vrolijk’s Visserij (Cornelis Vrolijk)
SCH 24 Afrika, 7 005, Jaczon (Cornelis Vrolijk)
SCH 118 Johanna Maria, 6 534, Jaczon (Cornelis Vrolijk)
SCH 72 Frank Bonefaas, 6 512, Cornelis Vrolijk
SCH 123 Zeeland, 6 128, Jaczon, (Cornelis Vrolijk)
SCH 6 Alida, 3 274, Willem van der Zwan & Zonen

Genom att båtarna flyttas runt på olika sätt mellan olika länder och företag är det också intressant att lista de största båtarna som ägs av nederländska företag i andra länder. Framförallt är det Parlevliet & van der Plas som har båtar i andra länder.

Margiris

Margiris. Bild: Erwin Willemse

Största fiskebåtarna i andra länder med nederländsk ägare, bruttoton, flaggland, ägare

KL 855 Margiris, 9 499, Litauen, Atlantic High Sea Fishing (Parlevliet & van der Plas)
ROS 171 Maartje Theodora, 9 082, Tyskland, Westbank Hochseefischerei (Parlevliet & van der Plas)
BX 791 Jan Maria, 7 646, Tyskland, Doggerbank Seefischerei (Parlevliet & van der Plas)
ROS 785 Helen Mary, 7 278, Tyskland, Oderbank Hochseefischerei (Parlevliet & van der Plas)
Atlas, 7 153, Ryssland, Magadanpromflot (sannolikt ägt av Willem van der Zwan)
H 171 Cornelis Vrolijk, 5 579, England, North Atlantic Fishing (Cornelis Vrolijk)
KG 14 Næraberg, 5 099, Färöarna, P/f Næraberg (Parlevliet & van der Plas & JFK Trol)
H 7 Kirkella, 4 290, Storbritannien, UK Fisheries (ägt av Samherji och Parlevliet & van der Plas)
ROS 777 Mark, 4 290, Tyskland, Parlevliet & van der Plas
Geelong Star, 3 181, Australien, Parlevliet & van der Plas
LK 429 Altaire, 2 809, Shetland, Altaire Fishing (Interfish)
SM 199078 Joseph Roty II, Frankrike, 2 436, Comapeche (Parlevliet & van der Plas)
ROS 170 Annie Hillina, 2 417, Tyskland, Ostbank Hochseefischerei (Parlevliet & van der Plas)
R 38 Ocean Tiger, 2 223, Danmark, Comapeche (Parlevliet & van der Plas)/Ocean Prawns
KG 21 Nordingur, 2 017, Färöarna, P/f Næraberg (Parlevliet & van der Plas & JFK Trol)

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , ,, , , ,, , , , , , , ,  , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!