Malö olje- och guanofabrik

Malö olje-och guanofabrik startades 1894 med bl.a. Johan Jacob Hallgren (1823-97) på Gullholmen som delägare. Han var gift med Emilia (eller Emelie) Gerle (1929-1920). Hallgren var en handelsman från Ulricehamnn som varit aktiv i Sjuhäradsbygden. Han och hustrun flyttade till Gullholmen 1856 där de lät bygga ett hus. I huset öppnade de en affär, något som innan dess saknades.

J.J. Hallgren

J.J. Hallgren

JJ Hallgren innehade affären till 1874 då den övertogs av Johan Oskar Nyqvist som senare blev bokhållare hos Hallgren.

1857 började Hallgen med inläggning av saltad brisling (skarpsill)  i små träkärl. Den blev mycket omtyckt och såldes med framgång. Under årens lopp utförde makarna också olika försök med konservering och kryddning för att av skarpsill framställa ansjovis. Denna såldes först i små laggade träkärl och senare i hermetiskt tillslutna bleckkärl. Hallgren var sannolikt en av de första i Sverige med att lägga in ansjovis i bleckkärl samt att ha egen tillverkning av ”blecklådor- och burkar”.

1864 etablerades firman J. J. Hallgren. När äldste sonen Gustaf Hallgren kom med i firman, fick den heta  J.J. Hallgren & Son. Med ytterligare en son, Hugo Hallgren, som delägare blev det J.J. Hallgren och Söner. 1875 uppfördes därför en fabriksbyggnad i fyra våningar. Den kom sen att användas i 63 år.

Från 1870-talet gick 2/3 av ansjovisproduktionen på export. Detta sammanhängde med att sillkonserver på den tiden betraktades som lyxvara med relativt högt pris. JJ Hallgren utnyttjade varje tillfälle till reklam och deltog på fiskerimässor och utställningar även runt om i Europa.

På 1880-talet strandade ett holländskt segelfartyg vid Härmanö. Det var lastat med sågat virke. JJ Hallgren köpte vraket och bärgade lasten. Han förvärvade en gård i Morlanda i Glimsås och byggde där av virket ett bostadshus med 15 rum samt en ladugård. Hit flyttade JJ och Emilia Hallgren 1893 och lät sönerna Gustaf och Hugo Hallgren överta konservfabriken.

På 1890-talet startade JJ Hallgren tillsammans med några andra företagare två nya verksamheter i Morlanda.

Tillsammans med Carl A Rosander, Niklas Olsson och A L Samuelsson en trävaruaffär i Ellös som 1904 övertogs av Johan Adolf Henriksson. Avvecklades under 40-talet.

1894 grundades Malö olje-och guanofabrik som dock stängde feter några få år verksamhet då sillen återigen försvann från kusten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!