Framgångsrika försök med sejrist i pelagiskt fiske

Under tidigt höst bedrivs i Skagerak ett sillfiske för konsumtion. I augusti och september brukar det vara problem med bifångster av gråsej. Problemet uppstår vid fiske på dagen när sillen fångas djupt då det bland blir mycket stora mängder gråsej. Sillfisket på hösten burkar därför till stor del ske på natten.

Kvot för gråsej saknas för båtar som fiskar inom det pelagiska systemet med indivuella överförbara fiskerättigheter vilket leder till att gråsej som landas inte bara räknas av kvoten utan fiskaren får också en straffavgif. Om gråsej kan sorteras ut med hjälp av rist kan dagfiske efter sill i Skagerak bedrivas utan större problem. Yrkesfiskets organisationer anser att sillfisket i Skagerak på hösten är så lukrativt att de inte vill avhålla sig från detta. Detta fiske är grunden för den svenska konservindustrins tillverkning av inlagd sill.

Vid sidan av rist är en alternativ lösning på problemet en mindre kvot för sej för de pelagiska fiskebåtarna. Det förutsätter sannolikt en något större total sejkvot än idag.

Under 2015 har provades en sejrist av GG 330 Carmona i samarbete med SLU Aqua. Försöken var mycket framgångsrika, 90-95% av sejen sorterades bort.. Samtidigt tappades dock också 5-15% av sillen. Försöken anses trots det mycket framgångsrika och en vidareutveckling av risten samt nya försök med de nya varianterna kommer att genomföras under 2016.

Sannolikt kommer det aldrig att få en rist som sorterar bort all gråsej. En rimlig dellösning borde därför vara att ge de pelagiska fiskebåtarna en viss sejkvot samt öka den totala sejkvoten. Detta för att undvika det orimliga i att de pelagiska båtarna varje gång de landar sej får böter. Dessutom skulle det innebär att den sej som de pelagiska båtarna landar inte påverkade kvoterna för de mindre svenska demersala fiskebåtarna.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!