Östersjöinitiativ från sydsvenska kommuner

Fyra kommuner, Karlshamn, Karlskrona, Simrishamn och Sölvesborg tillsammans med lokala fiskare och länsstyrelserna i Skåne och Blekinge vill enligt ett pressmeddelande samarbeta kring det lokala fiskets utveckling.

Simrishamns kommun har sedan tidigare tagit initiativ till både en lokal fiskepolicy, till vilken nu kopplas en handlingsplan, och en årlig fiskekonferens, Östersjöfiske 2020.

– Att vi i Simrishamn börjat arbeta konkret och målmedvetet med frågorna har väckt intresse för samarbete, säger Karl-Erik Olsson, kommunalråd (S) i Simrishamns kommun, i pressmeddelandet. Vi kan nu gemensamt påverka de statliga myndigheterna i en riktning som är fördelaktig för det lokala fisket i Östersjön.

Läget för det östersjöbaserade fisket är enligt kommunerna mycket allvarligt och de förslag till åtgärder som myndigheterna planerar leder inte framåt menar de. En avgörande fråga är hur fiskemöjligheterna fördelas i framtiden. Med detta menar kommunerna att de storskaliga pelagiska fisket ska fråntas kvoter. Något som är helt orimligt då det lokala fisket inte kan fisk den sill och skarpsill det storskaliga pelagiska fisket tar upp. Idag är snarare problemet att det lokala fisket inte tar upp de kvoter de har och att det lokala fisket inom vissa segment dras med överkapacitet. Att de inte tar upp hela kvoten beror delvis på problemen med sälskador på fångst och redskap. Något de olika kommunerna uppenbarligen inte tänker göra nåt åt.

– Före sommaren ska vi ha utarbetat ett gemensamt förslag till hur fiskeresurserna ska fördelas i Östersjön så att fisket kan bli ekologiskt hållbart, att de lokala fiskeföretagen blir lönsamma och att den lokala fiskerinäringen skapar den högsta möjliga samhällsnyttan inom kustkommunerna, säger Vesa Tschernij, fiskeexpert på Marint centrum i Simrishamn, i pressmeddelandet. Kommunerna och länsstyrelserna kommer att utarbeta detta i samråd med det lokala fisket på ostkusten. Det är mycket riktigt så att det lokala kustnära fisket har problem med den ekologiska hållbarheten och ekonomin (något som bland annat yttrar sig i rena olagligheter). Sådana problem finns dock inte i det storskaliga pelagiska fisket. Det fisket är ekologiskt och långsiktigt hållbart.

Man var också överens kom att göra en gemensam skrivelse till Havs- och Vattenmyndigheten, HaV, och till Jordbruksverket i vilken man påtalar missnöjet med det sätt som HaV hanterar frågan kring Östersjöfiskets framtid och berätta om det kommande, regionalt uppbyggda förslaget om hur fisket fördelas i framtiden.

– Vi kommer också att bjuda in landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) tillsammans med regionens riksdagspolitiker, säger Karl-Erik Olsson. Det är viktigt att lyfta resursfördelningsfrågan och beskriva hur vårt regionala förslag syftar till att förvalta fiskeresurserna i Östersjön på ett sätt där alla vinner: naturen, fisket, kunderna och kommunerna.

På hemmaplan kommer kommunerna enligt pressmeddelandet också att arbeta mer kring konkreta förslag som t.ex. att se över sina möjligheter att köpa mer färsk, lokalt fångad fisk till sina kök.

Kommunernas inställning om fördelningen av fisket I Östersjön bygger tyvärr på felaktiga och falska uppfattningar om hur det ser ut i verkligheten. Dessutom bygger det på en märklig och förlegad uppfattning om att kustnära och småskaligt fiske alltid är mer miljövänligt och ekologiskt hållbart än storskaligt fiske. Verkligheten visar att det i Sverige snarare är tvärsom. Det mest storskaliga fisket är också det mesta hållbara och miljövänliga fisket. Risken är att den så kallade lokala planen blir mycket sämre än den förvaltning som finns idag.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!