Miljöpartiets ständiga lögner om fiske

Igår var ett betänkande skrivet av miljöpartiets Linnea Engström uppe i EU-parlamentet. Betänkandet handlade om EU:s fiske i fattigare länder. Något som det kan ordas mycket om. Miljöpartiet väljer att säga att EU:s fiskeflotta stjäl från fattigare länder. Det kan säkert vara så ibland, men oftast fiskar EU-fiskebåtarna på bestånd som det kustnära fisket inte kan fiska på. I många länder landas också en mycket stor del av fångsten lokalt och ger då sysselsättning. Det är med andra ord inte så svart eller vitt som Miljöpartiet gör gällande.

Linnea Engström menar också att frågan är mycket viktig då 60% av fisken som konsumeras inom EU fiskas utanför EU. Detta resonemang är felaktigt och förrädiskt. I stort sett allt som EU importerar från länder utanför EU fiskas länder på norra halvan av jordklotet som exempelvis USA, Kanada, Norge, Island, Färöarna och Grönland. Det fiskas alltså i Nordatlanten av fiskebåtar från de nämnda länderna och har inget med EU:s fiske i fattigare länder att göra. En del av fångsterna går dock till Kina och andra länder för bearbetning innan det kommer tillbaks till Europa i form av färdiga produkter.

Att överfiske bara beror på fiskeflottor från rikare länder är inte heller sant. I exempelvis Senegal står det kustnära fisket från mycket små fiskebåtar för en mycket stor del av överfisket. Överfiske har inte med stora eller små båtar att göra, utan det beror på överetablering och överkapacitet inom fisket. Sådant beror på för många båtar oavsett storleken på dessa.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!