Inga höjda tobiskvoter – problem för vissa danska fiskare

Ett försöksfiske på tobis för att utröna storleken på beståndet har genomförts i Nordsjön. Resultatet är att beståndet är svagt, speciellt saknas det 1-åringar bland tobisen. Detta innebär att det inte blir nån ökad tobiskvot i år vilket danska fiskare hoppats på.

Det svaga beståndet av tobis och det uteblivna fisket på tobis slår hårt mot den grupp av danska fiskeriföretag som satsat på att enbart fiska tobis. Det rör sig till stor del om företag i Thyborøn som sålt sina fiskerättigheter, äger gamla båtar och hyr in fiskerättigheter för tobis och skarpsill. Dessa företag och de fiskare som arbetar i dem får med all sannolikhet stora problem med ekonomin under detta år. En del av dem har dessutom investerat i nyare båtar (även om det handlar om lite äldre och begagnade båtar till ganska låga priser), vilket i nuläget sannolikt försämrar ekonomin. Sådan företag är exempelvis Hametner Larsen och hans många båtar, Leif Knak och kompanjoner och många fler.

Företag som däremot inte får några jättestora problem med det uteblivna tobisfisket är de pelagiska fiskeriföretagen som har egna fiskerättigheter och som satsat på att sprida riskerna med fiskerättigheter till flera olika arter som exempelvis Gitte Henning A/S, Astrid Fiskeri A/S, PR HG 333 Isafold, Rederiet Ruth A/S och Asbjørn A/S med flera. Detta gäller också de svenska fiskeriföretagen. Företag med den svenska modellen av ägande, dvs rena familjeföretag där ägarna arbetar ombord är också mindre känsliga för den här typen av problem än företag av dansk modell där ägarna ofta inte arbetar i själva fisket utan besättningarna betsår i stort sett enbart av anställda som uppbär lön.

Att ensidigt satsa på en enda typ av fiske har långsiktigt aldrig visat sig vara en bra affär. Diversifiering och riskspridning är nödvändigt för att fiskeriföretag ska överlav på sikt. För mig förefaller det som om en stor grupp danska fiskare agerat helt vansinnigt och gjort sig helt beroende av fisken på kortlivade arter som kan varierar enormt år från år. De har till stor del sig själva att skylla om det uteblivna tobisfisket ställer till problem. Att skylla på förvaltningsmodeller och forskare har varit de danska yrkesfiskarnas vanliga metod när kvoterna inte räcker till. Det är inte rimligt att skylla på andra i detta sammanhang, de danska fiskeriföretagen och yrkesfiskarna har själva satt sig i denna problematiska situation.  Att ändra på förvaltningsmodellen och rådgivningen ger inte mer ettårig tobis. Den typen av krav är bara dumheter.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!