Märkliga rödgröna argument mot en muddring av Fiskebäcks hamn

När en muddring av Fiskebäcks hamn diskuterades i kommunstyrelse och fullmäktige i Göteborg så var de rödgröna mot en sådan muddring. De vill inte ens utreda det hela. En del av deras skäl till detta motstånd var ytterst märkliga och faktiskt i vissa fall direkt felaktiga.

De rödgröna partierna argumenterade för att de vill gynna det småskaliga och kustnära fisket och tycktes mena att en muddring av Fiskebäcks hamn skulle missgynna detta fiske. Det är en totalt felaktig bild av verkligheten och målar upp ett scenario som utgår från att storskaligt fiske och småskaligt fiske motverkar varandra och står i motsättning till varandra. Detta är som alla insatta vet helt fel i de allra flesta fall.

Det storskaliga fisket i Sverige är i princip enbart pelagiskt fiske. Fisket bedrivs på ett miljövänligt sätt med miljövänliga redskap långt från land. De stora fiskebåtarna ägnar sig inte heller åt samma sorts fiske som de små. Det finns ingen egentlig motsättning överhuvudtaget.

Det småskaliga fisket i Sverige fiskar främst skaldjur, plattfisk och torskfiskar. En hel del av detta fiske bedrivs kustnära. Det vanligaste redskapet är bottentrål. Detta fiske är inte lika miljövänligt som det storskaliga fisket men de rödgröna partierna tror att det småskaliga fisket är mer miljövänligt. Det är helt enkelt inte sant.

Istället är det ofta så att småskaligt fiske gynnas av och överlever bättre om det också finns ett storskaligt fiske i samma hamn. Med stora båtar som ligger i en hamn, utför reparationer och lossar fisk i en hamn ökar möjligheterna till service också för de små båtarna. Inköp av utrustning och tjänster blir lättare, försäljning av fisk blir lättare. De stora hjälper till att skapa liv i en hamn. Något som också gynnar de små båtarna.

Möjlighet för större båtar i en hamn gör också hamnen bra för små båtar med andra ord.

Utifrån ingen information alls menar de rödgröna också att hamnen i Fiskebäck är full med miljögifter. Det är en ren gissning och ingen har någon koll på om det är så eller inte. De få prover som existerar visar dock att giftnivåerna där de är tagna är låga och under gällande gränsvärden.

Fiskhamnsföreningen i Fiskebäck menar att om hamnen muddrades och en mottagningsanläggning för fisk byggdes så skulle de pelagiska fiskbåtarna kunna landa en del av sin fångst i Fiskebäck. Detta resonemang avfärdas kategoriskt av de rödgröna med argumentet att de pelagiska båtarna fiskar långt från Fiskebäck. Det är ett märkligt argument. Stora delar av fisket i Västsverige har alltid skett långt från hemmahamnen. Det är den fiskerikultur som alltid funnits i Göteborgområdet, på Tjörn och Orust samt på Sotenäset. Att ta det traditionella fisket som argument för att inte satsa på fisket förefaller väldigt märkligt.

Sammantaget förefaller det som om de rödgröna kraftigt motsätter sig alla former av satsningar på svenskt fiske. Det verkar nästan som om de vill döda näringen som sådan. Men de har ändå några argument mot en muddring som är rimliga. Dels handlar det om huruvida kostnaden är samhällsekonomiskt försvarbar, dels handlar det om riskerna för ålgräsängar som finns i anslutning till inseglingsrännan till Fiskebäcks hamn.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!