Minskade räkkvoter

I oktober i fjol kom ICES med ett råd for räkkvoten i Skagerak och Nordsjön om en fångst på  maximalt 21 500 ton. Norge och EU enades om en totalkvot på 17 440 ton för 2016. Efter detta så beslutade ICES att förändra beräkningsmetoden vilket skulle ge en kraftigt minskad TAC. Ett nytt råd kom därför den 18 mars,  maximalt 13 721 ton eller 11 869 om inte utkasten i det norska och svenska räkfisket reducerades. Att utkasten skulle reduceras i det norska och svenska räkfisket är en utopi så det kommer naturligtvis inte att ske.

En så stor sänkning av TAC skulle naturligtvis innebära problem för räkfiskarna som planerat sitt fiske efter den större TAC som beslutats tidigare. Den nya beslutade kvoten (TAC) blev därför 15 696 ton, inte så lågt som ICES rekommenderade i sitt ändrade råd och betydligt mer än 2015 (10 900 ton) trots en sänkning.

Det återstår att se hur stora problem detta ger för räkfiskarna. För danskarna blir det troligen inga större problem med sänkningen men för svenskarna lär det kunna bli problem.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!