Ny beräkningsmodell från ICES ger lägre räkkvot

ICES har beslutat att använda en ny beräkningsmodell när de beräknar storleken på beståndet av nordhavsräka i Skagerak och norska rännan. Den nya modellen gör att beståndet uppskattas vara mindre än vad den gamla modellen gjorde. Vad det gäller kvoten som kan fiskas så skulle den nya modellen ha gett en rekommendation på cirka 14 000 ton istället för nuvarande cirka 19 000 ton.

Det finns rykten bland danska fiskare om att det skulle handla om en felräkning från ICES, men så är det alltså inte. Inte heller tror insatta personer att det hela kommer att resultera i en ny TAC (totalt tillåten fångst) för 2016. Det är knappast så att Norge och EU är beredda att sätta sig och omförhandla sin avtal igen. TAC för räka i Skagerak och Nordsjön är ungefär 15 000 ton för 2016. En sänkning till cirka 14 000 ton skulle sannolikt inte heller betyda så mycket, men är samtidigt inte heller speciellt trolig.

Inför nästa år kommer den nya beräkningsmodellen att användas. Exakt vad det betyder är ännu oklart, men yrkesfisket kan säkerligen inte räkna med en höjning av rekommenderad kvot eller en höjning av TAC inför år 2017.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!