Spill från skogsindustrin blir föda för fiskar

Fiskfoder baserat på spill från skogsindustrin, står i fokus för ett treårigt svensk-norskt forskningsprojekt. Det handlar framförallt om att utveckla sätt att utnyttja skogsindustriella restströmmar för storskalig produktion av single cell protein, en intressant proteinkälla i fiskfoder för fiskfoderindustrin enligt ett pressmeddelande från SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Fiskfoder

En tyngdpunkt i projektet är proteinframställning till fiskfoder samt en marknads- och ekonomianalys av hela värdekedjan, från trä till fisk.

– Single cell protein kan även bli foderkälla för annan livsmedelsproduktion, säger Yvonne Söderström Nordin, Projektledare SP Processum i pressmeddelandet.

Det svensk-norska treåriga projektet, Bioraff – Mer av trä, är ett samarbete mellan SP Processum och PFI, Papir- og Fiberinstituttet i Trondheim, för att vidareutveckla processer och produkter baserade på trä och industriella restströmmar.

Huvudsyftet med projektet Bioraff – Mer av trä är att ta fram och förädla produkter som ingår i bioraffinaderier, både med utgångspunkt i dagens produktionsanläggningar och i helt nya typer av bioraffinaderier. Utvecklingen av dessa nya produkter kommer att stärka befintligt näringsliv och även skapa nya företag allt baserat på skogsråvara.

– Projektet bygger vidare på resultat som uppnåddes i ”Bioraffinaderi Mitt-Skandinavien” och omfattar fyra utvecklingsprojekt, berättar Yvonne Söderström Nordin, projektledare SP Processum.

– I det första utvecklingsprojektet ligger fokus på att utnyttja skogsindustriella restströmmar för storskalig produktion av single cell protein, en intressant proteinkälla i fiskfoder för fiskfoderindustrin.

– Single cell protein kan även bli foderkälla för annan livsmedelsproduktion. Därför kommer även ett utvecklingsprojekt att omfatta avancerade biotekniska metoder för att utveckla, utvärdera och analysera en mikroorganism med högre eller lika högt proteininnehåll som fiskmjöl. En marknads- och ekonomisk analys samt en LCA görs i en tät dialog med aktörer i hela värdekedjan från skogsindustri till fiskfodermarknad.

– Det tredje utvecklingsprojektet siktar på att utveckla koncept för hur en bättre lönsamhet kan uppnås genom samproduktion av biodrivmedel och biokemikalier från lignin och pyrolysolja, säger Karin Øyaas, projektledare PFI.

I ett fjärde utvecklingsprojekt ska användning av torrefierat material så kallade ”svart pellets” utvärderas. Syftet är att undersöka den miljömässiga, tekniska och praktiska potentialen för torrefierat material inom nya marknadsområden. Resultaten kan bidra till att fossila bränslen i närvärmecentraler och smältverk ersätts med lokalt producerad torrefierat material från lokalt/regionalt tillgänglig bioråvara och underlätta etablering av ”svart pellets” på den småskaliga marknaden.

Finansiärer av projektet är enligt pressmeddelandet den europeiska regionala utvecklingsfonden inom programmet Interreg Sverige – Norge, SP Processum, PFI, Vinnova, Länsstyrelsen Västernorrland, Nord-Tröndelag Fylkeskommune och Sör-Tröndelag Fylkeskommune.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!