Fiskfoder från skogen

Fiskfoder består ofta av fisk- eller sojamjöl. Det riskerar att inte bli hållbart hållbart när produktionen av odlad fisk ökar. RISE har utvecklat en metod för att göra fiskfoder av proteinkällor från skogen. Nu ska det internationella projektet FISK knyta Läs mer…

Spill från skogsindustrin blir föda för fiskar

Fiskfoder baserat på spill från skogsindustrin, står i fokus för ett treårigt svensk-norskt forskningsprojekt. Det handlar framförallt om att utveckla sätt att utnyttja skogsindustriella restströmmar för storskalig produktion av single cell protein, en intressant proteinkälla i fiskfoder för fiskfoderindustrin enligt Läs mer…