Astrid först med att landa maatjes

På försommaren fiskas äkta maatjes, dvs fet vårsill. Den fiskas i Nordsjön och säljs till Nederländerna. En hel del landas i Skagen. Först att landa maatjes i Skagen var svenska GG 764 Astrid, en båt som länge haft detta fiske som en liten specialitet. Astrid lanade sin först fångst i lördags. Lite efter Astrid landade också HG 62 Beinur och HG 265 Asbjørn maatjes i Skagen.

GG 764 Astrid

GG 764 Astrid i hemmahamnen Rörö.

Maatjes fiskas enbart med snörpvad (ringnot) och aldrig med trål för att fisken inte ska skadas i hanteringen. Förra året landades 6 000 ton maatjes i Skagen och fram till måndagen hade cirka 1 300 ton landats. Maatjessäsongen är mycket kort, fisket pågår maximalt cirka 5 veckor.

Andra båtar som fiskar maatjes är S 264 Astrid och GG 203 Ginneton. Det är inte så många som ägnar sig åt detta specialiserade men välbetalda fiske för en liten marknad. Kanske är det dock fler som kommer att försöka i år på grund av det uteblivna tobisfisket.

Werner Larsson Fiskeeksport A/S är en av de största uppköparna av maatjes. De köper från Astrid-koncenerns båtar och från Ginneton. Andra båtar säljer till Skagerak Pelagic A/S.

Äkta maatjes ska inte förväxlas med svensk inlagd matjessill. Den senare görs av magrare sill fångad i Skagerak på hösten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!