Största innehavare av pelagiska fiskerättigheter i Danmark 2016

Fiskerättigheter när det gäller pelagisk fisk för konsumtion i Danmark fördelas enligt ett system som heter IOK och det är individuella överförbara fiskerättigheter som innehas av enskilda fiskebåtar. Det pelagiska fisket för konsumtion i Danmark handlar om sill och makrill. Rättigheterna till sill är uppdelade efter havsområden/sort av sill. Siffrorna är avrundade i ett par led och därför kan det vara så att de inte är exakt rätt. Det finns också möjlighet att jag missat några mindre innehav.

Fiskerättigheterna som redovisas här är innan byten. Vissa företag och båtar brukar byta till sig sill, andra byter bort. Det betyder att det sällan är så att företagen fiskar exakt så mycket som de har rättigheter till från början. De flesta av de båtar och företag som har stora fiskerättigheter byter bort och fiskar mindre än vad deras egna rättigheter ger dem möjlighet till. Istället tas fisken upp av båtar utan egna fiskerättigheter. Det resonemanget gäller dock inte makrill som byts mellan de båtar som finns nämnda i tabellen. Det är då bara den inbördes ordningen som ändras. Vilka som byter bort kvot olika varierar också väldigt då det beror på om de sålt sin båt, köpte en ny båt, haft båten på varv en längre tid etc. De fiskerättigheter en båt innehar ändras också under årens lopp då de går att sälja och köpa.

HG 333 Isafold

HG 333 Isafold. Bild: Sydney Sinclair

Fiskerättigheter NVG-sill, fiskebåt, ton, ägare

S 349 Gitte Henning, 2 120, Gitte Henning A/S
HG 333 Isafold, 1 985, PR HG 333 Isafold
HG 264 Ruth, 1 895, Rederiet Ruth A/S
HG 265 Asbjørn, 1 434, Asbjørn A/S
HG 62 Beinur, 776, Tindskard

Fiskerättigheter sill i Nordsjön, fiskebåt, ton, ägare

S 349 Gitte Henning, 16 187, Gitte Henning A/S
HG 333 Isafold, 11 981, PR HG 333 Isafold
S 264 Astrid, 11 426, Astrid Fiskeri A/S (Astrid Fiske AB i Sverige)
HG 264 Ruth, 9 284, Rederiet Ruth A/S
HG 62 Beinur, 6 110, Tindskard
HG 265 Asbjørn, 5 396, Asbjørn A/S
E 349 Cattleya, 3 253, Cattleya A/S
E 727 Jette Kristine, 1 667, Jette Kristine E 727 ApS

Fiskerättigheter sill i Skagerak, Kattegatt, Limfjorden, fiskebåt, ton, ägare

S 349 Gitte Henning, 4 830, Gitte Henning A/S
S 264 Astrid, 2 520, Astrid Fiskeri A/S (Astrid Fiske AB i Sverige)
HG 333 Isafold, 2 482, PR HG 333 Isafold
HG 264 Ruth, 1 795, Rederiet Ruth A/S
HG 265 Asbjørn, 1 375, Asbjørn A/S
HG 62 Beinur, 1 375, Tindskard
L 920 Tina Jeanette, 1 203, Brdr. Langer A/S
AS 464 Stella Nova, 1 069, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS (Stella Nova Fiskeri AB, Sverige)

S 264 Astrid

S 264 Astrid i Frihamnen, Göteborg

Fiskerättigheter sill i västra Östersjön, fiskebåt, ton, ägare

H 145 Sonja, 606, Jørgensen
HM 379 Lingbank, 472, Lingbank Fiskeri ApS
H 10 Hanne, 433, Petersen
S 144 Themis, 371, Themis Fiskeri A/S (Themis Fiskeri AB, Sverige)
S 264 Astrid, 202, Astrid Fiskeri A/S (Astrid Fiske AB i Sverige)
HM 378 William, 177, Fiskeriselskabet Lingbank ApS

Fiskerättigheter sill i östra Östersjön, fiskebåt, ton, ägare

S 264 Astrid, 801, Astrid Fiskeri A/S (Astrid Fiske AB i Sverige)
S 144 Themis, 790, Themis Fiskeri A/S (Themis Fiskeri AB, Sverige)
HM 379 Lingbank, 643, Lingbank Fiskeri ApS
H 145 Sonja, 548, Jørgensen
H 10 Hanne, 545, Petersen
HM 378 William, 245, Fiskeriselskabet Lingbank ApS

Fiskerättigheter makrill, fiskebåt, ton, ägare

HG 333 Isafold, 2 024, PR HG 333 Isafold
HG 264 Ruth, 1 850, Rederiet Ruth A/S
S 349 Gitte Henning, 1 812, Gitte Henning A/S
HG 62 Beinur, 925, Tindskard
E 349 Cattleya, 838, Cattleya A/S
S 264 Astrid, 800, Astrid Fiskeri A/S (Astrid Fiske AB i Sverige)
HG 265 Asbjørn, 780, Asbjørn A/S

Det är några få fiskeriföretag som dominerar det pelagiska fisket. Alla företagen är familjeföretag. Tre av de 12 stora företagen (där inkluderas Stella Nova, då företaget har stora industrifiskrättigheter, det har inte Petersen i Gilleleje) ägs av svenska familjer, två av företagen hör hemma på Rörö utanför Göteborg. I Hirtshals hör 4 företag hemma och i Esbjerg två. Fisket av NVG-sill som sker långt ute, väster om Norge och av makrill som sker ute vid Shetland domineras av de stora kombinerade snörpvadsbåtarna och trålarna. I Östersjön är det mindre trålare som dominerar fisket.

Några företag har flera båtar, i de flesta fall handlar det då om att de också har en kvotbåt som inte fiskar aktivt. Astrid Fiskeri A/S har dock två båtar som aktivt ägnar sig åt fiske och Gitte Henning A/S har en mängd båtar som gör det.

Familjen Magnusen som är färöisk och som äger Asbjørn A/S har ägarintressen (minoritetsintressen) i fiskeriföretag på Färöarna också. Dessa företag har idag sålt båda de båtar de ägde.

Moderbolaget till Astrid Fiskeri A/S, svenska Astrid Fiske AB, är en av de största innehavarna av fiskerättigheter i Sverige och har flera fiskebåtar där. I Danmark ägnar sig Astrid-koncernen åt pelagiskt fiske inklusive industrifiske men i Sverige har de även båtar med tillstånd att fiska demersalt. Gitte Henning A/S bedriver både pelagiskt och demersalt fiske i Danmark.

Fiskerättigheter NVG-sill, företag, ton, ort, ägare

Gitte Henning A/S, 2 120, Skagen, Kjeldsen
PR HG 333 Isafold, 1 985, Hirtshals, Jensen
Rederiet Ruth A/S, 1 895, Hirtshals, Madsen
Asbjørn ApS, 1 434, Hirtshals, Magnusen
Tindskard, 776, Hirtshals

Fiskerättigheter sill i Nordsjön, företag, ton, ort, ägare

Gitte Henning A/S, 16 187, Skagen, Kjeldsen
PR HG 333 Isafold, 11 981, Hirtshals, Jensen
Astrid Fiskeri A/S, 11 426, Skagen, Astrid Fiske AB (Johansson, Rörö, Sverige)
Rederiet Ruth A/S, 9 284, Hirtshals, Madsen
Tindskard, 6 110, Hirtshals
Asbjørn ApS, 5 396, Hirtshals, Magnusen
Cattleya A/S, 3 253, Esbjerg, Pedersen
Jette Kristine E 727 ApS, 1 667, Esbjerg, Hounisen

Fiskerättigheter sill i Skagerak, Kattegatt, Limfjorden, företag, ton, ort, ägare

Gitte Henning A/S, 4 830, Skagen, Kjeldsen
Astrid Fiskeri A/S, 2 520, Skagen, Astrid Fiske AB (Johansson, Rörö, Sverige)
PR HG 333 Isafold, 2 482, Hirtshals, Jensen
Rederiet Ruth A/S, 1 795, Hirtshals, Madsen
Asbjørn ApS, 1 375, Hirtshals, Magnusen
Tindskard, 1 375, Hirtshals
Brdr. Langer A/S, 1 203, Thyborøn, Langer
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 1 069, Grenå, Stella Nova Fiskeri AB (Bryngelsson, Fotö, Sverige)

Fiskerättigheter sill i västra Östersjön, företag, ton, ort, ägare

Lingbank Fiskeri ApS, 649, Hanstholm, Rasmussen
Jørgensen, 606, Gilleleje
Themis Fiskeri A/S, 500, Thyborøn, Themis Fiskeri AB (Ryberg, Rörö, Sverige)
Petersen, 433, Gilleleje
Astrid Fiskeri A/S, 202, Skagen, Astrid Fiske AB (Johansson, Rörö, Sverige)

Fiskerättigheter sill i östra Östersjön, företag, ton, ort, ägare

Themis Fiskeri A/S, 1 204, Thyborøn, Themis Fiskeri AB (Ryberg, Rörö, Sverige)
Lingbank Fiskeri ApS, 888, Hanstholm, Rasmussen
Astrid Fiskeri A/S, 801, Skagen, Astrid Fiske AB (Johansson, Rörö, Sverige)
Jørgensen, 548, Gilleleje
Petersen, 545, Gilleleje

Totala fiskerättigheter för sill i Danmark, företag, ton, ort, ägare

Gitte Henning A/S, 23 497, Skagen, Kjeldsen
PR HG 333 Isafold, 16 472, Hirtshals, Jensen
Astrid Fiskeri A/S, 14 985, Skagen, Astrid Fiske AB (Johansson, Rörö, Sverige)
Rederiet Ruth A/S, 12 974, Hirtshals, Madsen
Tindskard, 8 261, Hirtshals
Asbjørn ApS, 8 205, Hirtshals, Magnusen
Cattleya A/S, 3 310, Esbjerg, Pedersen
Fiskeriselskabet Lingbank ApS, 2 206, Hanstholm, Rasmussen
Themis Fiskeri A/S, 1 704, Thyborøn, Themis Fiskeri AB (Ryberg, Rörö, Sverige)
Jette Kristine E 727 ApS, 1 667, Esbjerg, Hounisen
Brdr. Langer A/S, 1 600, Thyborøn, Langer
Petersen, 1 154, Gilleleje
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 1 069, Grenå, Stella Nova Fiskeri AB (Bryngelsson, Fotö, Sverige)

Fiskerättigheter makrill, företag, ton, ort, ägare

PR HG 333 Isafold, 2 024, Hirtshals, Jensens
Rederiet Ruth A/S, 1 850, Hirtshals, Madsen
Gitte Henning A/S, 1 812, Skagen, Kjeldsen
Tindskard, 925, Hirtshals
Cattleya A/S, 838, Esbjerg, Pedersen
Astrid Fiskeri A/S, 800, Astrid Fiske AB (Johansson, Rörö, Sverige)
Asbjørn ApS, 780, Hirtshals, Magnusen

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

2 svar på ”Största innehavare av pelagiska fiskerättigheter i Danmark 2016”

Kommentarer är stängda.