Brittiska fiskgrossister och fiskerättigheter

I Storbritannien så förvaltas fiskbestånden med hjälp av så kallade FQA-enheter. Det är ett verktyg för att hantera individuella överförbara fiskerättigheter. I Storbritannien är det vanligt att fiskerättigheter innehas av organisationer till förmån för deras medlemmar och av större företag till förmån för flera fiskebåtar. Det är vanligt att dessa företag är stora fiskhandels- och fiskindustriföretag. De äger dessutom ofta andelar i många fiskebåtar och fiskebåtsrederier. Dessa fiskebåtar och företag kan i sin tur ha egna fiskerättigheter och de levererar ofta den fisk de landar till de stora företagen på kontrakt. Detta ger fiskhandelsföretagen en stor makt i och över fiske. Fiskhandelsföretagen har ofta en lång historia som fiskeriföretag och de har fortfarande ofta egna fiskebåtar.

Andrew MarrEtt av företagen är Andrew Marr International som har kontor i Hull. Företaget ägs av familjen Marr. Andrew Marr International har en lång rad dotterbolag som antingen äger egna fiskebåtar eller innehar FQA-enheter till båtar som levererar fisk till Andrew Marr-koncernen, exempelvis till Marrfish. De viktigaste dotterbolagen som innehar fiskerättigheter är Humber Fishing Co Ltd och Viking Fishing Co Ltd. Det senare företaget är också delägare i ett antal fiskebåtar.

Dotterbolaget Peter & J. Johnstone Co Ltd är managementbolag för fiskebåtar samt delägare i flera stora pelagiska trålare. Ett annat dotterbolag, J.Marr (Seafoods) Ltd, är ett internationellt handelsföretag som främst handlar med pelagisk fisk och fiskmjöl men även med torkad fisk av olika slag. ett annat dotterbolag är Fastnet Fish Ltd som främst handlar med vitfisk och skaldjur.

Sammanlagt är Andrew Marr International ett av de bolag som äger mest FQA-enheter, dvs fiskerättigheter, i Storbritannien. Företag där Andrew Marr International är delägare äger totalt ännu fler FQA-enheter än de helägda bolagen. De helägda fiskerättigheterna handlar i huvudsak om vitfisk medan de delägda fiskerättigheterna främst är för pelagiska fiskarter.

Ett annat företag är Don Fishing Co Ltd i Peterhead i Skottland som dels innehar egna FQA-enheter (fiskerättigheter), dels är delägare i en lång rad fiskebåtar och fiskerederier. De delägda fiskeriföretagen har betydligt fler FQA-enheter än vad Don Fishing själva innehar. Utöver det är Don Fishing Co Ltd managementbolag för 21 fiskebåtar vara de är delägare i några, men inte i alla. Förutom detta handlar företaget med fisk och försörjer fiskebåtar med utrustning och förnödenheter. Ägare av Don Fishing Co Ltd är familjen Wood via holdingbolag. Don Fishing är inget internationellt företag av samma snitt som Andrew Marr International, men är sannolikt Skottlands största företag i sin bransch.

Ett större företag än både Andrew Marr International och Don Fishing Co är J. & J. Denholm Ltd som ägs av familjen Denholm. Denholm har huvudkontor i Glasgow och är i första hand ett rederi- och transportföretag men bedriver också offshoreverksamhet och fiskhandelsverksamhet. Inom fiskhandel och fiskeri har bolaget fabriker för bearbetning av pelagisk fisk i dotterbolaget Denholm Seafoods Ltd och fiskhandelsverksamhet och fiskeriverksamhet i Denholm Fishselling Ltd. Denholm Seafoods köper pelagisk fisk på kontrakt från Klondyke Fishing och Unity Fishing, två pelagiska fiskeriföretag som också äger minoritetsdelar i Denholm Seafoods Ltd.

DenholmDenholm Fishselling är delägare i en mängd fiskeriföretag och fiskebåtar samt ägare av egna FQA-enheter. Total sett har de delägda företagen fler FQA-enheter än vad Denholm Fishselling heläger. Förutom att vara delägare i fiskeriföretag och båtar köper Denholm Fishselling upp fisk på kontrakt från många båtar, de säljer utrustning och förnödenheter till fiskebåtar.

Caley FisheriesYtterligare ett företag av samma typ är Caley Fisheries Ldt i Peterhead, Skottland. Caley Fisheries gör nät, levererar utrustning och förnödenheter till fiskebåtar, äger FQA-enheter och andelar i fiskebåtar såväl som i fiskerirederier. De handlar också med fisk. Ägare av Caley Fisheries Ltd via några holdingbolag är 6 personer, Alan Watt, John Tait, Andrew Dixon, Karl Brown, Kenneth Reid och Neil Armour.

I Lowestoft i Suffolk, England, har LHD Ltd sitt ursprung. Men bolagets kvoter finns framförallt i Skottland, de pelagiska fiskerättigheterna innehas via dotterbolaget Adenia Fishing Co Ltd i Lerwick på Shetland. Den hvudsakliga verksamheten i bolaget fisnn också på Shetland.. Huvudägare i LHD Ltd är Peter Jackson Trust. Företaget säljer bränsle, förnödenheter, fiskeredskap med mera till yrkesfiske. Dessutom är bolaget managementbolag för flera stora pelagiska fiskebåtar såväl som för en mängd mindre demersala fiskebåtar.

Vid sidan av de fem stora bolagen jag redovisat ovan finns det också några mindre företag som dominerar fisket från vissa fiskehamnar och inom vissa områden.  Det handlr för dessa bolag enbart om demersalt fiske.

F.W.S. Carter & Sons Ltd i Exeter, Devonshire, grundades av Frank William Sydenham Carter som ett jordbruksföretag. Efter hand byggde bolaget också upp en fiskeflotta samt kom att äga golfbanor, pubar, en marina och en industripark. Företaget som ägs av flera familjemedlemmar leds idag av sonen Robin Carter och har blivit känt för sitt oortodoxa sätt att hantera sina FQA-enheter. Flertalet av FQA.-enheterna tillhör nämligen en liten plasteka, E 538 Nina May.

I Newlyn, Penzance, Cornwall har W. Stevenson & Sons Ltd sitt huvudkontor och sin verksamhet förlagd. Företaget dominerar fisket och fiskhandeln i Newlyn med omnejd (förutom sina egna båtar uppges 120 andra båtar sälja sin fånagde fisk till företaget) och ägs av familjen Stevenson. De har en mängda helägda fiskebåtar såväl som FQA-enheter som innehas av företaget direkt. Familjen Stevenson har varit engagerade i fiske från Newlyn i mer än 100 år. Företaget var 2002 inblandat i ett omfattande bedrägeri med falska landingsdokument och försäljning av olagligt fångad fisk. Av olika skäl kom de dock att dömas till ett ganska lindrigt straff för dessa överträdelser.

F.G. Normandale (Scarborough) Ltd som ägs av familjen Normandale hör hemma i Scarborough som namnet säger. Scarborough ligger på den engelska östkusten i Yorkshire. Förutom en del FQA-enheter som innehas av bolaget är de också delägare i flera fiskebåtar som har gena FQA-enheter.

FQA-enheter ägda av fiskhandelsföretag etc, företag, antal helägda, antal delägda, antal totalt.

Andrew Marr International, 246 192, 358 556, 604 748
Don Fishing Co Ltd, 83 463, 148 289, 266 530
Caley Fisheries Co Ltd, 66 447, 177 438, 243 885
LHD Ltd, 153 282, 8 885, 162 167
Denholm Fishselling Ltd, 32 628, 131 892, 164 520
F.G. Normandale (Scarborough) Ltd, 10 679, 19 012, 29 691
F.W.S. Carter & Sons Ltd, 26 317, 0, 26 317
W. Stevenson & Sons Ltd, 24 260, 0, 24 260

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Brittiska fiskgrossister och fiskerättigheter”

Kommentarer är stängda.