Minskade sillkvoter i Nordsjön inför 2017

Internationella Havsforskningsrådet (ICES) har kommit med rådet om sillfisket i Nordsjön inför år 2017.  Rådet innebär en rejäl minskning av rekommenderad fångs, ner från 518 242 ton (både rekommenderad kvot och beslutad TAC) under 2016 till 426 259 ton 2017 för den så kallade A-flottan (de som fiskar i Nordsjön).

Sill

Till det tillkommer fiskeflottor som fiskar i Skagerak och Kattegatt och bifångster.  Det föreslagna totala uttaget av sill i Nordsjön rekommenderas av ICES att vara 458 926 ton år 2017 om också andra fiskeflottor och bifångstkvoter räknas med. Fiskeflotta B är bifångst i Nordsjön, Fiskeflotta C fiskar främst i Skagerak och Kattegatt, fiskeflotta D är bifångst i Skagerak och Kattegatt

Sillen i Nordsjön har länge fiskats på ett bärkraftigt och långsiktigt hållbart sätt. En långsiktig förvaltningsplan har funnits sen 1998 och en har reviderats flera gånger. Men årsklasserna har varit svaga sen 2001 med undantag av 2013. Detta är huvudorsaken till det lägre kvotrådet från ICES.

Råden för Nordsjön inklusive Skagerak och Kattegatt kompliceras av att det i Skergak och Kattegatt finns stora mängder vårlekande rügensill (leker i västra Östersjön) tillsammans med den höstlikande nordsjösillen. Det är svårt att veta hur mycket av varje sillvariant som fiskas men hänsyn måste tas till detta liksom byten av kvoter mellan Nordsjön och Skagerak(Kattegatt).

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!