Danmarks största fiskeriföretag finns på Bornholm

Det största fiskeriföretaget i Danmark är inte Gitte Henning A/S även om många säkerligen tror det. Det största fiskeriföretaget i Danmark är istället ett företag med huvudkontor på Bornholm, Ocean Prawns A/S. Huvudägare av företaget och dess systerföretag är Kristian Barslund Jensen och hans söner Martin Barslund Juel Jensen och Daniel Barslund.

Huvuddelen av företagets fiskeriverksamhet bedrivs i Kanada där företaget har två räkfiskelicenser av totalt 17 samt fiskar på ytterligare 3 stycken vilket gör företaget till Canadas största räkfiskeföretag. Företagets danskflaggade räktrålare R 38 Ocean Tiger fiskar i grönländska vatten och i Barents Hav. Totalt har Ocean Prawns fiskerättigheter och kvoter på 25 000 ton räkor, det mesta av detta i Kanada.

Fisket i Barents Hav är begränsat för Ocean Tigers del, men lite större för EK 1202 Reval Viking som ägs av det estniska företaget Reval Seafood Oü som i sin tur till hälften ägs av Ocean Prawns A/S och till hälften av Reyktal Oü. Reyktal Oü har för sin del tre egna räktrålare, också de med estnisk flagg. Alla båtar med estnisk flagg fiskar främst räkor i Barents Hav och Nordatlanten, men också torsk och grönländsk hälleflundra.

Företaget har också fiskerättigheter för torsk och plattfisk i Danmark, såväl i Östersjön som i Nordsjön.

2015 var rent lönsamhetsmässigt det bästa året i Ocean Prawns historia. Vinsten var 125 miljoner DKK, betydligt mer än Gitte Henning A/S. De egna kapitalet i företaget var vid utgången av 2015 hela 728 miljoner DKK, mer än dubbelt så mycket som Gitte Hennings egenkapital. Det totala antalet anställda i koncernens helägda företag är 450. Företaget har bokförda tillgångar på 2,5 miljarder i fartyg, fiskerättigheter, fiskelicenser, dotterbolag och fastigheter.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!