Friska fiskbestånd i Nordsjön ger möjlighet till ökade kvoter

Den senaste rekommendationerna från Internationella havsforskningsrådet (ICES) bekräftar att det är en positiv utveckling för flera av fiskbestånd i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt, som är viktiga för den danska fisket. I alla falla är det vad den ansvarige danske ministern anser. Den danske miljö- och livsmedelsministern Esben Lunde Larsen välkomnar den positiva utvecklingen och menar att danska fiskare kan se fram mot ökade kvoter.

Utvecklingen är så bra för flera fiskarter i Nordsjön, Kattegatt och Skagerrak att danska fiskare kan se fram emot ökade kvoter. Det visar den biologiska rådgivningen för Nordsjöområdet från ICES.

Den allmänna bilden för många av de bestånd som är viktiga för den danska fisket är att situationen är så bra att de kan utgöra grunden för ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart och bärkraftigt fiske.

– Det ser verkligen positivt för fiskbestånd i Nordsjön, där vi kan se en betydande ökning, bland annat för tunga, sej och kräfta. Det är mycket glädjande för danska fiskare och industrier som lever av fiske, för vi kan vi se fram emot ökade kvoter för dessa arter för 2017, säger miljö- och livsmedelsminister Esben Lunde Larsen i ett pressmeddelande.

Råden indikerar att det kan fiskas betydligt mer tunga i Skagerak, Kattegatt och Bälthavet, och att det finns utrymme för att fiska mer kräfta i Skagerak och Kattegatt.

Den vetenskapliga rådgivningen kommer att ligga till grund för diskussionerna om nästa års fiskekvoter, som kommer att äga rum med både fiskare, Europeiska kommissionen, andra EU-länder och tredjepartsländer som Norge under de kommande månaderna.

– Vi har under många år sett en utveckling där en förnuftig fiskeriförvaltning och ansvarsfulla yrkesfiskare har sdkapat grogrund för en positiv utveckling inom fisket. Det är jag verkligen glad för – fisket är mycket viktigt för både lokala och regionala ekonomier, säger Esben Lunde Larsen.

Det finns också mindre positiva nyheter från biologerna. De omfattar sill, där det tyder på att det blir en betydande minskning av kvoterna i Nordsjön, Skagerak och Kattegatt.

EU-kommissionen förväntas lägga fram ett förslag om fiskekvoter för 2017 i oktober.

Rådet från ICES finns ännu inte utlagt på ICES hemsida, men uppenbarligen har den danska regeringen sett det.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!