Effektivt att förbjuda bottentrålning men inte möjligt

I Öresund finns det stora bestånd av fisk. Bestånd som är hållbara och  på vilka det bedrivs ett långsiktigt hållbart fiske. I Öresund har trålfiske varit förbjudet sen 1930-talet. I Kattegatt finns nästan ingen torks alls. Överhuvudtaget är det dåligt med bottenlevande fisk i jämförelse med hur det var för 100 år sen.

Det är med all sannolikhet inte så att Öresund är mindre förorenat eller mindre utsatt för övergödning än Kattegatt. Orsaken till skillnaderna är med andra ord sannolikt att söka i fisket. Att det är trålfisket som lett till skillnaderna är den mest troliga och sannolikt den riktiga förklaringen till bristande mängden fisk i Kattegatt. Att helt förbjuda bottentrålning skulle med andra ord med all sannolikhet vara ett bra sätt för att på lång sikt återskapa fiskbestånden I Kattegatt. Ett förbud för att ett bar framtida fiske skulle kunna skapas alltså.

Samtidigt är det inte möjligt att helt förbjuda trålfiske. Huvuddelen av Sveriges fiskare ägnar sig åt fiske med bottentrål. Bottentrålare kan vara allt från båtar med en längd på mindre än 10 meter till medelstora båtar med en längd på omkring 20 meter. I Sverige finns inga riktigt stora båtar som regelbundet ägnar sig åt fiske med bottentrål.

De viktigaste arterna som fiskas med bottentrål är räka, kräfta och torsk. Torsk fiskas främst i Östersjön, i mindre utsträckning i Skagerak och fångas också som bifångst vid kräftfiske eller vid riktat fiske på plattfisk i Skagerak och Kattegatt. Större delen av Sveriges yrkesfiskare är beroende av att fiska med bottentrål. Räkor kan i praktiken inte fiskas på annat sätt än med bottentrål och när det gäller kräftfisket är det inte möjligt att fiska med bur överallt där det trålas.

Att helt förbjuda bottentrålning skulle därmed slå ut i stort sett allt svenskt yrkesfiske, förutom de allra största båtarna som fiskar med flyttrål och snörpvad och en mindre mängd småbåtar som fiskar med garn, krok, backor, dörj, bur och snörpvad. Framförallt skulle yrkesfisket i Halland och Bohuslän drabbas av bottentrålsförbud. Yrkesfisket i norra Bohuslän som till stor del är småskaligt och kustnära skulle i stort sett helt slås ut. Konsekvenserna skulle helt enkelt vara orimliga.

Däremot går det naturligtvis att begränsa trålfisket i vissa områden på samma sätt som skett i Öresund. Så har också gjorts i stor utsträckning i Sverige. Innanför trålfiskegränsen är trålfisket förbjudet med undantag av vissa indragningsområden där kräftfiske med ristförsedd trål är tillåtet och i Kosterhavet där räkfiske med bottentrål är tillåtet. Dessutom i södra Kattegatt och ett antal andra mindre områden. Det finns också områden med nästan totalt fiskeförbud som 8-fjordar och vissa marina skyddsområden. Att bevara trålfiskeförbudet i södra Kattegat som Havs- och vattenmyndigheten, flera länsstyrelser, Oceana och Greenpeace vill är därmed en rimlig åtgärd.

På bilderna visas några typiska fiskebåtar som ägnar sig åt bottentrålning.

Röskär_FiskhamnenJuni2016 - 2Donsö_ganthi_Vera_C_Juni2016 - 2Grimskär_juni2016 - 5

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , k, , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!