Industrifiske, lax och fiskmjöl – integrerade sjömatsföretag

Fiskmjöl och fiskolja är väsentliga när det gäller foder till odlad lax. Huvuddelen av världen industrifiske för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja sker i Peru och Chile. En av de största aktörerna på detta område är norska Austevoll Seafood ASA via dotterbolagen Austral Group S.A.A. i Peru och FoodCorp Chile S.A. Austral Group S.A.A är också en av de större tillverkarna av fiskmjöl och fiskolja i världen. Även FoodCorp Chile S.A. tillverkar fiskmjöl och fiskolja för användning till foder för laxodlingar. Via FoodCOrp ägde Austevoll tidigare också Marfood som hanterade båda delägarnas fiskeriverksamhet. Den andre delägaren var Alimar, ett stort chilenskt fiskeriföretag. Samarbetet har dock upphört. Också i Norge är Austevoll ett av de största företagen inom industrifisket. Austevoll är världens största producent av fiskmjöl.

Austevoll Seafood ASA äger också 50% i Pelagia AS som är en av Norges större fiskmöls- och fiskoljeproducenter med fabriker i Norge, Storbritannien och Irland. Pelagia AS äger i sin tur 50% i Norsildmel AS, en av Norges största tillverkare av fiskmjöl och fiskolja. Vidare äger de 50% av Hordafor AS som tar tillvara restprodukter från fiskindustrin och tillverkar fiskmjöl och fiskolja därav eller säljer restprodukterna till andra fiskmjölstillverkare.

Utöver detta är Austevoll Seafood också majoritetsägare i Lerøy Seafood ASA som är ett av världens störst laxodlingsföretag och som också äger det största norska vitfiskföretaget, Havfisk ASA. Lerøy Seafood äger också 50% i Scottish Seafarms Ltd. Den andra hälftenägaren i Scottish Seafarms är Salmar ASA vars majoritetsägare Kverva AS också äger hälften av Pelagia AS. Såväl Scottish Seafarms som Salmar ASA tillhör de störst laxodlingsföretagen i världen.

På Island finns det ett antal fiskeriföretag som producerar fiskmjöl och fiskolja. Det är Sildvarvinnslan, Isfelag Vestmannaeyja, Skinney-Thinganes, Vinnslustöðin, HB Grandi och Eskja. Sildarvinnslan har Samherji som huvudägare och Samherji är också fiskmjölstillverkare via det norska företag de kontrollerar, Nergård. Förutom Samherji handlar det om mindre lokala aktörer. HB Grandi är dock det största isländska fiskeriföretaget om bara det inhemska fisket räknas.

Av fiskmjöl och fiskolja tillverkas foder till lax. Cirka 20% av laxfodret tillverkas av fiskmjöl och fiskolja medan omkring 50% tillverkas av vegetabiliska råvaror som soja, solrosor, vete, majs, bönor, ärtor och raps. Fyra företag dominerar tillverkningen av laxfoder, norska Skretting som ägs av Nutreco som i sin tur ägs av nederländska SHV, Ewos som en gång i tiden grundades i Sverige men idag ägs av Cargill Inc, danska BioMar som ägs av Schouw & Co och fjärde plats kommer norska Marine Harvest som i sin tur är världens största laxodlingsföretag. Av den totala mängden fiskfoder som produceras utgör laxfoder bara 11%.

Världens största laxodlingsföretag, namn, produktion i ton år 2015, produktionsländer

 1. Marine Harvest, 420 500, Norge, Storbritannien, Chile, Canada, Irland, Färöarna
 2. Mitsubishi,139 000, Norge, Chile, Canada
 3. SalMar, 136 400, Norge
 4. Lerøy Seafood Group, 135 000, Norge
 5. Cooke Aquaculture, 86 800, Canada, USA, Chile, Storbritannien
 6. Empresas Aquachile, 63 000, Chile
 7. Grieg Seafood, 62 400, Norge, Storbritannien, Canada
 8. Salmones Multiexport, 51 000, Chile
 9. Bakkafrost, 50 565, Färöarna
 10. Pesquera Camanchaca, 39,000, Chile
 11. Nordlaks, 39 000, Norge
 12. Australis Seafoods, 38 100, Chile
 13. Nova Sea, 37 400, Norge
 14. Midt-Norsk Havbruk/Bjørøya Fiskeoppdrett, 32 000, Norge
 15. Pesquera Los Fiordos, 30 000, Chile
 16. Bremnes Seashore, 28 000, Norge
 17. Norway Royal Salmon, 27 900, Norge
 18. Scottish Seafarms, 27,600, Storbritannien
 19. Alsaker Fjordbruk, 27 000, Norge
 20. The Scottish Salmon Company, 25 600, Storbritannien

Förutom Austevoll Seafood som äger Lerøy Seafood är också Camanchaca ett stort fiskeriföretag med industrifiske och tillverkning av fiskmjöl och fiskolja.

Mitsubishi äger företagen Cermaq AS och Salmones Humboldt (som numera ingår i Cermaq).

Bakkafrost är minoritetsägare i ett av Danmarks två stora fiskmjölsföretag, FF Skagen och äger Havsbrun AS som tillverkar fiskolja,  fiskmjöl och fiskfoder på Färöarna.

Cooke Aquaculture äger också fiskeriföretagen Wanchese och Icicle Seafoods i USA liksom fiskmjöls- och fodertillverkarna Charlotte Feed och Northeast Nutrition.

Ett av de största chilenska fiskeriföretagen, Alimar, som också tillverkar fiskmjöl och fiskolja är sedan 2015 också engagerat i laxodling via företaget Invermar. Det allra största fiskeriföretaget i Chile är dock Corpesca som också är en stor tillverkare av fiskmjöl och fiskolja med en produktion på 114 700 ton år 2015. Ett annat av de dominerande fiskeriföretagen i Chile är Blumar som också är ett stort laxodlingsföretag som år 2014 återfanns bland de 20 största i världen men inte år 2015.

De största laxodlingsföretagen i Norge, Storbritannien, Nordamerika och Chile

Screen-Shot-2016-06-27-at-13.55.38

I Chile är också danska TripeNine Group aktiva inom både fiske och fiskmjölstillverkning via Lota Protein S.A. Företaget i Chile bedriver också fiskeriverksamhet. TripleNine är Danmarks största fiskmjöls- och fiskoljetillverkare och tillhör också de största i världen. De äger 50% av norska fiskmjöls- och fiskoljetillverkaren Norsildmel AS. TripleNine är engagerade i fiske och fiskmjölstillverkning i Namibia och Mauretanien samt indirekt i fiske i Danmark genom att är innehavare av stora fiskerättigheter till industrifisk.

De stora peruanska fiskeriföretagen TASA, Copeinca (ägt av kinesiska Pacific Andes, ett företag med problem och Copeinca ska säljas), Diamante, Hayduk och Exalmar hör alla till världens största industrifiskeföretag tillsammans med Austevoll Seafood. De hör också till världen största fiskmjöls- och fiskoljeproducenter. Innan Copeinca köptes av Pacific Andes var det ett börsnoterat norskt företag som Cermaq då försökte köpa. Ägare var dock en peruansk familj. Peru är väldens största producentland för fiskmjöl och fiskolja följt av Kina och Chile.

57 procent av exporten av fiskmjöl står Peru och Chile för, medan Kina står för 30% av importen. 58% av allt fiskmjöl används till foder för fiskodlingar, 32 % till grisfoder och 9% till foder för kycklinguppfödning enligt Marine Harvest Industry Handbook. Pacific Andes är än så länge världen näst största producent av fiskmjöl efter Austevoll Seafood. Av fiskoljan användes år 2012 46% till laxfoder, 28% till annat fiskfoder och 22% till mänsklig konsumtion enligt en rapport från företaget BioMar.

Ett av Japans största fiskeriföretag och också ett av världen största sjömatsföretag, Nissui, är också stor tillverkar av fiskmjöl och fiskolja med fabriker i Japan, Peru och Chile. Dessutom odlar de lax:

Engaging in local purchasing activities together with Nissui’s Global Purchasing Office in Japan are group companies Nippon Suisan America Latina,S.A.(NAL) Chile and NAL Peru. Both Japanese and local staff work at these group companies. NAL have a history of purchasing fishmeal and fish oil from Chile and Peru for supply to Japan and Salmones Antartica,S.A.(SA), a Nissui group company in Chile which operates a vertically-integrated salmon and trout farm utilizing its formula feed plant . Staff regularly conduct buying trips to local fishmeal companies, where they also collect information about changes in fish catches and weather patterns.

Of the fishmeal procured, a little less than 70% is sold to Japan, 20% is sold by NAL to SA in Chile, and the rest is sold to China. Likewise, in the case of fish oil, a little less than 80% is sold to Japan and 20% is sold by NAL to SA. Almost all of the fish oil supplied to Japan is taken to the Onagawa Fish Feed & Oil Plant for refining and processing into value-added products which are used mainly as feed oil, but also as ingredients in foodstuffs such as margarine, pharmaceuticals and health foods. Most is sold to other companies, but around 30% is used for feed produced at Nissui fish feed & oil plants and as functional oils and fats (EPA & DHA) in pharmaceuticals, foods for specified health use and other health foods produced by the Fine Chemicals Business.

Det finns ett klart samband mellan industrifiske, fiskmjölsproduktion,laxfoder och  laxodling. Det finns många företag som ägnar sig åt fiskeriverksamhet och fiskmjölsproduktion. En hel del av dem odlar också lax och några framställer foder. De stora fodertillverkarna är dock inte några företag engagerade i fiske eller laxodling utan istället spannmålsföretag då huvuddelen av laxfodret idag tillverkas från vegetabiliska råvaror.

Integration mellan industrifiske, fiskmjölstillverkning och laxodling

Fiskmjöl och lax

Läs också: 13 företag dominerar världens sjömatsproduktion

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

2 svar på ”Industrifiske, lax och fiskmjöl – integrerade sjömatsföretag”

Kommentarer är stängda.