Brexit och det svenska fisket

Den brittiska folkomröstningen och Brexit kan komma att innebära förändringar för svenskt fiske. Återpublicerar hör en ledare i Yrkesfiskaren som kommenterar detta:

Nu har britterna valt sida, med knapp majoritet har man röstat för att lämna EU. Valresultatet och hela hanteringen av frågan med okunniga politiker lämnar vi åt sidan, vi fokuserar i stället på hur detta i stor utsträckning kommer att påverka förutsättningarna för det svenska fisket.

Varje år genomförs förhandlingar mellan EU och Norge, framför allt om fastställande av fiskemöjligheter, men även i andra viktiga delar såsom tekniska regleringar. Dessa förhandlingar tar veckor av arbetstid i form av förberedelser, möten och resor.

Med ett färdigförhandlat Brexit kommer det att läggas till ytterligare en förhandlingsrunda med Storbritannien (eller med England, beroende på vilken väg skottarna väljer) och den kommer ta lång tid och fordrar ansträngningar, vilket i sin tur innebär att arbetsbördan blir än tyngre, för såväl producentorganisationer som departement med flera.

Gigantiskt förhandlingsarbete

Men där är vi inte ännu, nu står vi inför ett gigantiskt arbete med att förhandla loss Storbritannien från EU. I dessa sammanhang kommer vi behöva vara på plats. Det är lätt att en liten näring, som det svenska fisket, kommer bort i så stora förhandlingar när nya avtal nu ska tecknas, det är viktigt att så inte blir fallet.

Danmark håller just nu på att tillsätta en arbetsgrupp, med deltagare från både demersalt och pelagiskt fiske, som ska se över vilka konsekvenser Brexit kan komma att medföra för deras verksamheter.

Vi bör göra något liknande i Sverige, politiker och näringsföreträdare bör samlas och gemensamt arbeta för att dämpa de negativa konsekvenserna av ett brittiskt utträde ur EU.

Delar av Nordsjön kan  gå förlorade

Stora delar av Nordsjön kan komma att gå förlorade för svenskt fiske, och även väst 62°, om man inte lyckas med förhandlingarna kring fortsatt fiske inom medlemsstaters ekonomiska zoner.

Vidare är Storbritannien även en mycket viktig handelspartner för Sverige, vilket innebär att marknader för våra produkter kan påverkas negativt, både direkt och indirekt.

Mycket kan sägas om EU och den politik som har förts och i många delar har man inte lyckats med vad som var tänkt från början. Fiskeripolitiken är ett sådant misslyckat område, med alldeles för mycket detaljregleringar och för lite regionalt hänsynstagande.

Lösningen inte att lämna

Lösningen på detta är inte att lämna en union, som i stort gör mycket nytta. Lösningen är i stället att försöka göra om, och göra rätt, utifrån de erfarenheter som vunnits. Detta håller för närvarande på att ske inom EU:s gemensamma fiskeripolitik. En ny teknisk reglering är på väg. Den går ifrån detaljstyrning mot en mer resultatbaserad förvaltning, där mer förtroende och ansvar läggs på den enskilde fiskaren. Detta är positivt!

Vi ser även att makten flyttas närmre de som berörs. Detta sker genom den pågående regionaliseringsprocessen, där makt flyttas från Bryssel till regionala råd. Detta är också positivt!

Nu väntar en tid av stor osäkerhet med fler frågor än svar. Det är viktigt att nu hålla siktet på vad som är viktigt och försöka att påverka där det går och verka för att minska de negativa konsekvenser som kommer att uppstå.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Brexit och det svenska fisket”

Kommentarer är stängda.