Göteborgsområdet i behov av ny hamn för fiskebåtar

Inom en relativt snar framtid måste de stora fiskebåtarna vara borta från Frihamnen. Då finns det ingen hamn i Göteborgsområdet där de kan ligga.Yrkesfiskarna  i Fiskebäck vill därför ha en muddring och en utbyggnad av fiskhamnen där. Detta har Göteborgs kommun ställt sig kallsinnig till samtidigt som kommunen inte föreslagit några andra alternativ. Huvudanledningen till avslaget för en utbyggnad av Fiskebäcks hamn  är ekonomiska, men det finns också miljöskäl

Rykten föreligger också om yrkesfiskarna på Donsö gjort framstötar för att få en utbyggnad av hamnen där. Hur troligt det är att de ska tillmötesgås (om nu ryktet är korrekt) vet jag inte, men ön har bara en större fiskebåt med svensk flagg. Totalt finns dock 5 större fiskebåtar som ägs av yrkesfiskare på ön fast en av dem ses nog som en Vrångöbåt.

Förutom Göteborgs kommun så är Öckerö en kommun med många fiskebåtar. De största hör hemma på Rörö, Fotö och Öckerö. Röröfiskare har idag3 stora båtar som inte kan komma in i hamnen. De har idag ingen tilläggsplats i Sverige och har alla dansk flagg. Yrkesfiskarna på ön önskar dock att de kan lägga båtarna vid Rörö eller i närheten. Därför har Öckerö kommun undersökt om en utbyggnad av hamnen på Björnhuvuet kan ske. Enligt uppgifter jag fått är detta dock för dyrt och kommunen kan inte genomföra en utbyggnad i egen regi.

Ett alternativ som Röröfiskarna framfört är att det öster om Halaberget på södra delen av Rörö öster om den nuvarande hamnen ges möjlighet för de stora båtarna att förtöja vid bojar på redden. Detta är ett billigt och fungerande alternativ. Öckerö kommun har vad jag förstår ännu inte tagit ställning i denna fråga.

En större fiskebåt på Rörö kommer in i den nuvarande hamnen och de större fiskebåtarna som ägs av fiskare på Öckerö och Fotö har inga problem med att komma in i hamnarna på Öckerö och Söö (Fotö fiskehamn).

Hur det blir i slutändan är oklart, men om inget sker så hamdnar underhåll, inköp av förnödenheter och annat som har med de svenska fiskebåtarna att göra i Skagen.

Läs också:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!