LIFE oroliga för torskfisket i västra Östersjön

LIFELIFE betyder Low Impact Fishers Europe. Deras baltiska medlemmar hade möte i slutet av juli i Polen och tog då ett uttalande (handlingsplan) om torskkvoterna inför 2017 med anledning av att ICES (Internationella Havsforskningsrådet) rådgivning innebär en minskning med cirka 90 %.

En så kraftig minskning menar de kommer att få en stark negativ påverkan på deras medlemmar som sysslar med skonsamt kustnära fiske. De menar därför att fiske med passiva redskap ska gynnas på trålfiskets bekostnad när kvoter fastställes. En sådan ordning är dock bara möjligt i länder med individuell tilldelning av kvoter. Det finns inte i Sverige.

På mötet antog de ett antal punkter som måste beaktas för att torsken i västra Östersjön ska kunna räddas:

  1. Protect the spawning stock by prolonged total trawling closure aimed at preserving pre-spawning and spawning concentrations. The closure should apply throughout February and March in the Subdivisions 22 and 23, i.e. where spawning occurs. Preserving the (still remaining…) spawning stock must be everyone’s priority.
  2. In the spirit of Article 17 of Basic CFP Regulation and in view of the significant TAC reduction, adopt incentivized cod avoidance plans for those fleets that are technically able to shift away from cod to other fisheries. In function of adopting cod avoidance plans,allocate the “released” fishing opportunities to those fishers who have no alternative and fish predominantly outside cod spawning zone with passive gears.
  3. Facilitate technical adjustments in towed gears that avoid by-catching cod – for the period outside the closure time mentioned in point 1. This goes particularly for directed flatfish fisheries with trawls.
  4. Managers should prioritize minimizing of by-catch of undersize and small cod, by new gear designs (including increasing the mesh size) and increase in the Minimum Conservation Reference Size, as deemed appropriate.
  5. Step up the control activities to prevent cod discards on the basis of risk analysis.
  6. Raise awareness of recreational fishers as to the situation of the Western cod stock to voluntarily decrease their pressure on it – until the cod stock has recovered. Introduce regulations on recreational fishing, such as bag limits for rod fishing. The regulations should assume equal burden-sharing compared to commercial fisheries.
  7. Take locally tailored measures to reduce damage to catches and gears caused by seals, by a.: facilitating movement to seal-safe gear, compensating for lost catches and gears, reducing seal and cormorant populations where allowed by environmental laws. In the longer run, environmental organizations need to re-think their seal and cormorant conservation policies.
  8. Use EMFF funding to offset the effects of these measures on the affected fleets.

Jag har inga större invändningar mot kraven. Men det är förstås lite underligt att kräva trålförbud i februari-mars i ett område där det rått totalt trålförbud året runt i mer än 80 år. Öresund (område 23). Det finns knappast nån anledning att ändra på det. Det är också märkligt att fiskeriorganisationer inte har kunskap om en sådan basal sak.

Det svenska fiskeriförvaltningsystemet står också i direkt motsättning till punkt 2. Det är i allmänhet inte möjligt för svenska fiskare att byta fiskarter (från torsk till sill eller omvänt). Byråkratisk överreglering hindrar den typen av åtgärder.

I Sverige, Danmark och Tyskland finns det också mycket stora hinder, båd lagstiftningsmässiga och opinionsmässiga när det gäller att minska säl- och skarvpopulationen.

I uttalandet står det också att det fanns svenska medlemmar i LIFE med på mötet. Frågan är vilka det är för någon svenska producentorganisation finns inte med i Life och inte heller någon annan svenska förening för fiskare.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!