Veckans båt – GG 234 Kennedy

GG 234 Kennedy är en svensk trålare byggd i Rosslau i Östtyskland 1968. Som nybyggd var bruttotonnaget 171 ton med en längd på 33,6 meter. Den byggdes för köpare i Danmark och hade också där namnet S 480 Olympos. Av totalt 129 fiskebåtar som byggdes i Rosslau såldes 50 till Sverige och 72 till Danmark.

S 480 Olympos

S 480 Olympos. Foto: S-numre

GG 362 Olympos

GG 362 Olympos 1988. Bild: Peter Kjellson

Från 1978 hemmahörande i Sverige med namnet GG 362 Olympos. Blev kvar i Sverige till 1993 då den såldes till Nystad i Finland.Byggdes om rejält 1987. I Finland fick båten namnet Poseidon från 1995 och hette innan dess Olympos.

2007 köptes båten tillbaks till Sverige för att bli GG 234 Kennedy med Jonas Klingander och Mikael Olofsson som delägare. GG 234 Kennedy är ett namn som burits av fler än 10 båtar innan den nuvarande båten. Alla har vad jag förstår ägts av förfäder till Jonas Klingander eller av honom själv.

Jonas Klingander ovanlig såtillvida att han bedriver sin fiskeriverksamhet i en enskild firma där enskilda båtar eventuellt är ägda av partrederier (det verkar ju vara, eller i alla fall ha varit fallet, med nuvarande GG 234 Kennedy).

Förutom GG 234 Kennedy äger Jonas Klingander ytterligare fyra fiskebåtar, GG 19 Clinton, GG 30 Eros, GG 185 Lillan och LL 1248 Saibon. Alla båtar utom GG 185 Lillan har räkfisketillstånd vilket gör Klingander till den yrkesfiskare som har flest räkfisketillstånd. I stort sett alla räkor fiskas dock med GG 234 Kennedy. Förutom räkor fiskar Klinganders båtar kräfta, fisk och plattfisk.

GG 234 Kennedy är idag på 263 bruttoton, 34 meter lång och en motor på 590 kW. Det är en av Sverige till storleken största räktrålare, men inte en av de som fiskar mest. Som för många båtar på Hönö är fiskfiske också viktigt för Kennedy och Klingander.

Jonas Klingander är förutom de egna företagen också engagerad i Hönö Klåva Fiskehamn där han är styrelsemedlem.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!