Sveriges största fiskeriföretag 2016

Lista över Sveriges största fiskeriföretag baserat på omsättningen år 2015. Ett företag är som vanligt i en klass för sig själv. Astrid Fiske AB på Rörö som omsätter lika mycket som resterande företag på listan ihop.

Det företag som förmodligen är näst störst, Torönland HB presenterar inga omsättningssiffror. Huvudägarbolaget TLF Torönland AB omsatte 9 miljoner, ungefär lika mycket som Astrid Pelagic AB, ett systerbolag till Astrid Fiske AB, som omsatte 8 miljoner.

Ytterligare några större företag publicerar inga siffror då de är partrederier eller enskilda firmor, det är GG 158 Sunnanland i Fiskebäck och räkfiskaren Jonas Klingander på Hönö.

Två större företag har inte presenterat sina siffror för 2015, Kristine Fiskeri AB och Valöskär AB.

Största fiskeriföretag 2016, namn, omsättning 2015 i M SEK, hemort

Astrid Fiske AB, 428, Rörö
Fiskeri AB Ginneton, 59, Fiskebäck
Bristol Fiske AB, 49, Göteborg/Donsö (sålde sin båt)
Båt GG 330 Carmona AB, 35, Dyrön
AB Clipperton, 31, Donsö
Ahlma Fiskeri AB, 28, Fiskebäck
Västfjord Fiskeri AB, 25, Fotö
Guldhaven Pelagiska AB, 22, Påläng
Nicklasson Fiskeri AB, 21, Öckerö
Lövön AB, 20, Rönnäng
Themis Fiskeri AB, 20, Rörö
Bryngeld Fiskeri AB, 19, Fiskebäck
Arkö Fiske AB, 14, Dyrön
Fiskefartyget Courage af Skillinge AB, 12, Skillinge
Bröderberg AB, 12, Skillinge
Hagberg & Hansson Fiske AB, 12, Björkö
Stella Nova Fiskeri AB, 11, Fotö
Fiskeri AB Ingun, 10, Fotö
Zandic Management & Trading AB, 10, Fiskebäck
Västerland AB, 10, Hönö

Största fiskeriföretag 2016, namn, bokförda tillgångar vid bokföringsårets slut 2015 i M SEK

Astrid Fiske AB, 1 152, Rörö
Fiskeri AB Ginneton, 163, Fiskebäck
Båt GG 330 Carmona AB, 150, Dyrön
Ahlma Fiskeri AB, 113, Fiskebäck
Bryngeld Fiskeri AB, 106, Fiskebäck
Lövön AB, 102, Rönnäng
Themis Fiskeri AB, 96, Rörö
AB Clipperton, 96, Donsö
Astrid Pelagic AB, 75, Rörö
Västfjord Fiskeri AB, 58, Fotö
Bristol Fiske AB, 53, Göteborg/Donsö
Kristine Fiskeri AB, 47, Donsö (2014)
Stella Nova Fiskeri AB, 45, Fotö
TLF – Torönland Fiskeri AB, 44, Fiskebäck
Västerland AB, 38, Hönö
Odeskär AB, 29, Vrångö
PFG Fish AB, 26, Rönnäng/Donsö
Randi Fiskeri AB, 22, Fotö
Nicklasson Fiskeri AB, 22, Öckerö
Fiskefartyget Courage af Skillinge AB, 21, Skillinge

Odeskärs svenska systerbolag Andersson Bemanning Fiskeri AB hade bokförda tillgångar på 3 MSEK.

Största fiskeriföretag 2016, namn, antal anställda 2015

Astrid Fiske AB, 68, Rörö
Fiskeri AB Ginneton, 23, Fiskebäck
Guldhaven Pelagiska AB, 16, Påläng
TLF – Torönland Fiskeri AB, 12, Fiskebäck
Themis Fiskeri AB, 11, Rörö
Bryngeld Fiskeri AB, 11, Fiskebäck
Båt GG 330 Carmona AB, 10, Dyrön
AB Clipperton, 10, Donsö

Astrid Fiske AB och Guldhaven Pelagiska AB driver också fiskindustrier. I det senare fallet är det huvudverksamheten. PFG Fish AB tycks idag inte ha någon fiskebåt i något land.

Astrid Fiske AB och Ahlma Fiskeri AB har danska dotterbolag medan Fiskeri AB Ginneton, Themis Fiskeri AB, Stella Nova Fiskeri AB och Odeskär AB har danska systerföretag. Bryngeld Fiskeri AB har ett finskt systerföretag, Kotka Fiskeri AB Oy och PFG Fish AB har ett dotterbolag i Estland.

Två svenska företag utanför topplistorna, August Fiskeri AB och Christer och Lennart Fiskeri AB, har för sin del också danska systerföretag, Saron Fiskeri A/S respektive Christer og Lennart Fiskeri A/S. Danska fiskeriföretag redovisar inga omsättningssiffror utan bara bruttoresultat.

Kristine Fiskeri AB och Nicklassons Fiskeri AB bedriver sin fiskeriverksamhet under tysk flagg medan Themis, Stella Nova och Odeskär bedriver sin fiskeriverksamhet i Danmark med danskflaggade båtar och detsamma gäller Christer & Lennart Fiskeri som inte finns på listan. Astrid och Ginneton bedriver fiskeriverksamhet i både Sverige och Danmark medan Bryngeld Fiskeri har fiskeriverksamhet i både Finland och Sverige.

Zandic Management & Trading AB har ett systerbolag på Island  som har en fiskebåt som fiskar i Västafrika med namnet Nordic, just nu befinner sig båten utanför den västsahariska kusten. De har ingen fiskeriverksamhet i  Sverige.

Största svenskägda danska fiskeriföretag 2016, namn, bruttoresultat 2015 i M DKK

Astrid Fiskeri A/S, 182, Skagen
Themis Fiskeri A/S, 42, Thyborøn
Gifico ApS, 35, Skagen (Ginneton)
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 15, Grenå
Odeskar Fiskeri A/S, 12, Grenå

Största svenskägda danska fiskeriföretag 2016, namn, bokförda tillgångar vid bokföringsårets slut 2015 i M DKK

Astrid Fiskeri A/S, 817, Skagen
Themis Fiskeri A/S, 236, Thyborøn
Gifico ApS, 175, Skagen (Ginneton)
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 113, Grenå
Odeskar Fiskeri A/S, 37, Grenå
Ahlma Danmark ApS, 28, Hjørring
Saron Fiskeri A/S, 18, Skagen

Ahlma Danmark ApS har bara kvoter och en liten jolle i Danmark. Odeskar Fiskeri A/S har båt men inga kvoter vilket också gäller Christer og Lennart Fiskeri A/S som har två båtar. Det sistnämnda bolaget är nytt och det finns inga siffror för 2015. Gifico ApS har små kvoter och stor båt, Themis Fiskeri liten båt och stora kvoter, Stella Nova liten båt och i stor utsträckning tillräckliga kvoter. Astrid har stora kvoter och ett par stora båtar i Danmark.

De svenska systerföretagen till Odeskar Fiskeri A/S, Odeskär AB och Andersson Bemanning Fiskeri AB omsatte 3 MSEK respektive 4 MSEK år 2015.

Alla de svenskägda företagen i Danmark utom Saron Fiskeri A/S som är ett räkfiskeföretag ägnar sig åt pelagiskt fiske och industrifiske.

Kotka Fiskeri AB, systerföretag till Bryngeld Fiskeri AB omsatte 1,4 miljoner EUR år 2014. Omsättning för 2015 är inte redovisad.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!