Pris till oerhört korkat förslag om Öresund

Ett förslag om att bygga ihop Malmö med Köpenhamn med hjälp av flera öar i Öresund har fått ett pris. Det är det vinnande förslaget (namnet på förslaget är Ge mig era trötta) i en tävling som heter Imagine Open Skåne 2030. Juryn skriver bland annat så här om förslaget:

Ge mig era trötta är ett modigt och visionärt förslag med stor genomslagskraft som väger in flera av samtidens mest angelägna regionala och globala utmaningar. Titeln, som är tagen från inskriptionen på frihetsgudinnans sockel, slår an ett humanitärt anslag. Förslaget adresserar migration och befolkningsökning men problematiserar framförallt nationsgränserna.

Det är ett helt oerhört korkat förslag som är allt annat än miljömässigt hållbart men juryn berömmer förslaget för att det möjliggör byggandet av en stad utan att jordbruksmark används. Att förslaget skulle innebär en katastrof för Sveriges friskaste kustnära havsområde, dvs Öresund, och för Östersjön skiter de uppenbart okunniga arkitekterna som sitter i juryn och de som tagit fram förslaget totalt i.

Öarna ska byggas genom att sand tas från Öresunds botten. Det betyder att några av Sveriges bästa områden för fisk som torsk förstörs genom att det sandsugs och byggs. Dessutom innebär det att möjligheten att reparera Östersjön omöjliggörs. Vattenutbytet mellan Östersjön och Västerhavet försämras enormt om öar byggs i Öresund (även om de muddrade rännorna görs djupare än vad Öresund är idag så är det sannolikt resultatet). Förstörda lekplatser för fisk, förstörda habitat för fisk, försämrat fiske i Öresund och i Östersjön samt ökad bottendöd i Östersjön är några av förslagets troliga konsekvenser.

Det är bisarrt att ett sådant förslag kunnat få ett pris i idétävlingen Imagine Open Skåne 2030. Det är allt annat än ekologiskt hållbart, allt annat än miljövänligt. Naturligtvis är det inte heller något seriöst förslag och kommer aldrig att bli av. Men obetänksamheten hos de inblandade förvånar mig kraftigt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!