Orimligt att kräva stopp för torskfiske i Öresund

Miljöorganisationer har länge, helt riktigt, hävdat att beståndet av torsk i Öresund är bärkraftigt fiskat och i god ekologisk status. Att i det läget kräva ett fullständigt stopp för yrkesfiske på torsk i Öresund faller på sin egen orimlighet.

Ändå gör miljöorganisationen Oceana just det. Det vill ha ett omedelbart stopp för torskfisket i hela västra Östersjön vilket inkluderar Öresund. Miljöorganisationernas resonemang hänger inte riktigt ihop. De kritiserar också EU-kommissionens ovilja att föreslå kvoter för torsken i Östersjön.

En rimlig kritik kan tyckas men förslaget om totalförbud för yrkesfiske i Öresund är naturligtvis helt orimligt och oseriöst. I Öresund finns inget överfiske och inga problem med torskbeståndet. Ska något ändå förbjudas borde det inte första som förbjuds vara fritidsfisket. I Öresund fångar fritidsfiskare sannolikt mer torsk än vad yrkesfisket gör.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!