Nytt nationellt forskningsfartyg på gång

Regeringen beslutade 2015 att avsätta totalt 430 miljoner kronor till anskaffning av ett nytt större forskningsfartyg. Detta nya fartyg kommer att ägas av SLU, men köras och hanteras av Sjöfartsverket. Fartyget ska i första hand täcka SLU Aqua och SMHI:s behov för nationell fiskövervakning respektive oceanografisk utsjöövervakning, men även kunna vara en resurs för andra intressenter, främst forskning. Leveransen beräknas ske under 2018.

Fartyget kommer att bli 69 m långt och knappt 16 meter brett, vara utrustat med allt som behövs för fiskundersökningar (trålar, fisklaboratorium, multibeamekolod etc.) samt provtagningsutrustning, laboratorier och förvaringsutrymmen för oceanografiska (fysikaliska, kemiska, biologiska) undersökningar. Stor vikt har lagts vid att skapa flexibilitet för att kunna sätta ombord specialutrustning när behov uppstår. Det kommer att finnas 28 enkelhytter för besättning och forskare ombord.

För drygt 5 år sedan upptäcktes asbest ombord på Sveriges enda oceangående forskningsfartyg, U/F Argos. Det beslöts ganska snart att den bästa lösningen var att skrota fartyget – en upprustning hade blivit väldigt kostbar, särskilt med tanke på att Argos, som togs i bruk 1974, ändå närmade sig ”pensionsåldern”.

Konsekvenserna blev stora för särskilt SLU Aqua och SMHI, som använde Argos för sin nationella fiskövervakning respektive oceanografiska utsjöövervakning, och som dessutom hade en lång tradition av att arbeta tillsammans.

SLU Aqua har löst problemet genom att använda det danska fartyget Dana, och SMHI samarbetar med finska Miljöcentralen (SYKE) på det finska forskningsfartyget Aranda – dock är det relativt kortsiktiga lösningar som dessutom medför att de rationaliseringsvinster SLU och SMHI gjort genom att dela fartyg med varandra har försvunnit.

Efter att SLU Aqua, SMHI och Kustbevakningen utrett behovet av ett nytt svenskt större forskningsfartyg beslutade regeringen alltså 2015 att avsätta totalt 430 miljoner kronor till anskaffning av ett sådant.

För att designa fartyget anlitades Skipsteknisk A/S, en norsk firma med erfarenhet av att designa moderna forskningsfartyg. En grundritning (s.k. General Arrangement) på fartyget finns nu färdig.

Nästa steg i anskaffningsprocessen blir att upphandla ett varv, och eftersom det är en offentlig upphandling på EU-nivå är varv från hela världen inbjudna att anmäla sitt intresse för att bygga fartyget. Enligt tidsplanen ska kontrakt med ett varv tecknas under slutet av 2016. Byggnationen kan då starta 2017, med beräknad leverans under 2018, vilket medför att fartyget ska kunna vara tillgängligt för miljöövervakning och forskning från och med 2019.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!