FF Skagens största investering någonsin

FF SkagenModernisering av maskinparken och byggnaderna i Skagen för cirka 75 miljoner danska kronor (DKK) och en investering på ytterligare 25 miljoner DKK i Hanstholmsfabriken är tänkta att öka kapaciteten och effektiviteten i FF Skagens två fabriker samtidigt som företagets produktion ska uppnå mindre energiförbrukning och vara bättre för miljön. Det är den största investering som FF Skagen någonsin gjort:

– Der er ikke tidligere i FF’s historie gennemført en så omfattende modernisering af maskinparken med så stor en økonomisk investering, siger Technical Director Thomas Rasmussen. Nye kogere og nye pressere er blot noget af den moderne teknik, der herefter vil gavne produktionskapaciteten og samtidig forbedre arbejdsmiljøet.

Under arbetet som startade hösten 2014 har i stort sett all maskinutrustning i Skagen-fabriken bytts ut. Hela arbetet är tänkt att vara klart vecka 42. Därefter kan produktionen i Skagen-fabriken startas igen efter att ha legat nere sen den 1 juni. Moderniseringsarbetena på fabriken ska dock fortsätta ytterligare en tid och det hela beräknas inte vara klart förrän vecka 2 år 2017.

Därefter är det tänkt att hela ombyggnaden ska visas  för allmänheten på ett öppet hus evenemang. Det ser företaget som viktigt då det är en av de större industrierna i Skagen:

– Vi er klar over, at FF Skagen har en position i Skagens erhvervsliv, som også byens borgere glæder sig over, og i Danmark og internationalt er vi desuden kendt som en af de førende i branchen.

Med den udvikling, der er sket de senere år på virksomheden, er vi i fuld gang med en proces, som yderligere skærper profilen omkring FF overfor det omgivende samfund, fastslår Thomas Rasmussen.

Även i fabriken i Hanstholm har det gjorts en del större moderniseringar. Totalt har företaget investerat 25 miljoner DKK i moderniseringar i Hanstholmsfabriken. Kapaciteten i fabriken har byggts ut genom att flaskhalsar byggts om och moderniserats.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!