Strejk i det isländska fisket?

I motsats till i Sverige är alla som arbetar på isländska fiskebåtar bara anställda och inte delägare. Fiskebåtarna ägs av stora fiskeriföretag som kan vara börsnoterade. De är dock ändå familjeföretag även om företagarna inte är yrkesfiskare själva. Nu har arbetsgivarna och de anställda på fiskebåtarna blivit osams om avtalen och en strejk bland besättningarna ombord kan vara på gång.

Det finns en lång rad tvistefrågor som lett fram till att det nu eventuellt kan bli strejk:

There are numerous bones of contention that remain unresolved, including the lack of recompense for the loss of the former seamen’s tax breaks, manning issues, and a widespread dissatisfaction with the newbuild payment under which 10% of earnings of crews on new vessels are retained for seven years, while the crews do not end up with any ownership of the vessels they are expected to contribute to the construction costs of.

De anställda har alltså fått högre skatter och inte lönemässigt kompenserats för detta. Utan att vara delägare i fartygen tvingas de också avstå från lön för att låna ut pengar till ägarna när dessa ska köpa nya båtar. Ett förhållande som naturligtvis är helt orimligt. Dessutom är det så att de anställd har procent på priset som fiskebåtarna får vid försäljning av fisken. Eftersom detta pris vid internförsäljning sätts av företaget själv menar de anställda att de på grund av att bolagen sätter underpriser (30% av priset på öppna marknaden) att de lura s på pengar.

Det senaste avtalet som slöts mellan de anställda på fiskbåtarna och arbetsgivarna slöts år 2011. Sen dess har parterna inte lyckats komma överens även om det gjorde en överenskommelse om ett avtal i förhandlingar tidigare i år. Detta avtalsförslag avslogs dock av fackföreningens medlemmar och nu kan det därför bli strejk.

Om det blir strejk eller inte avgörs vid en medlemsomröstning som hålls mellan 19 september och 17 oktober. Om majoriteten röstar för strejk är den tänkt att börja den 10 november:

The ballot takes place online between 19th September and 17th October, with affiliated associations deciding individually on the question of whether or not to embark on strike action with no set time limit.
The strike is set to start at 2300 on the 10th November, if agreements have not been reached by that time.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,